До края на 2023 г. глобалното търсене на въглища, считани за най-мръсния вид изкопаеми горива, ще нарасне с 1,4 процента спрямо 2022 г. и ще достигне рекордните 8,5 милиарда тона. Това съобщиха в декемврийски доклад анализатори от Международната агенция по енергетика (МАЕ).

Както изясниха експертите, значителна част от увеличението на световното търсене на въглища тази година ще бъде осигурено от азиатските страни. Основните потребители на този вид гориво ще бъдат Китай , Индия и страните от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН). Те ще представляват общо три четвърти (около 75 процента) от световното търсене. Анализаторите свързват повишеното търсене от Китай и Индия с редица фактори, включително нарастващо търсене на електроенергия и слаби нива на възстановяване на вътрешното производство.

Китай ще бъде лидер по темп на растеж на търсенето на въглища тази година. В страната обемите на потреблението ще се увеличат с 4,9 процента, или с 220 милиона тона. На свой ред в Индия тази цифра ще се увеличи с 8 процента, или с 98 милиона тона.

Топ 3, според прогнозите на експертите, ще бъде допълнен от Индонезия . В страната търсенето на въглища до края на годината ще се увеличи с 11 процента, или 23 милиона тона.

В същото време най-значително намаляване на потреблението на този вид гориво ще има в Европейския съюз и САЩ - съответно с 23 и 21 процента, или със 107 и 95 милиона тона, заключава МАЕ.

Въпреки значителното увеличение на търсенето на въглища в Китай, доставките на руско гориво за тази страна през октомври рязко намаляха от 9,24 милиона тона през септември до 7,64 милиона. Така до края на втория месец на есента обемите на износа на въглища от Руската федерация за Китай паднаха до най-ниското си ниво от февруари 2023 г. , пише lenta.ru.

Експертите свързват тази тенденция с поскъпването, което се дължи на влезлия в сила през октомври гъвкав механизъм на митата. Според нововъведението на руското правителство размерът на митата ще бъде 4-7 процента в зависимост от обменния курс рубла-долар (при 80 рубли за долар митото ще бъде нула).