Към края на март месец над 220 000 души са официално безработните у нас, като безработицата е нараснала до равнище от 6,7%. Броят на официално останалите без работа хора в страната се е увеличил с 8,7% или с повече от 17 500 души спрямо февруари и с 13,1% в сравнение със същия месец на 2019 година. Така за третия месец на годината в бюрата по труда са се записали близо 39 000 души в цялата страна. Това показват актуални данни на Агенция за заетостта.

Според последния бюлетин за състоянието на пазара на труда, изготвен от ведомството, през първия месец на извънредно положение в страната безработицата е надхвърлила 10% в 11 от общо 28 области. Най-висока е тя във Видин - близо 15%. Там през третия месец на 2020 година повече от 7000 души са били регистрирани в бюрата по труда.

Броят на новорегистрираните безработни в България надхвърли 148 хиляди

Броят на новорегистрираните безработни в България надхвърли 148 хиляди

През последните седмици леко се покачват хората, които са назначени на работа, но той още е под нивата си преди извънредното положение

След него най-значително е нивото на показателя в други две области в Северозападна България - Монтана и Враца със съответно 12,8% и 12,1%, както и в Силистра с 12,7%. Останалите области, в които безработицата е над 10 на сто са Шумен - 10,7%, Търговище - 11,5%, Сливен - 10,5%, Смолян - 10,3%, Разград - 11,2%, Ловеч 11% и Благоевград 10,2%.

От друга страна най-ниска е безработицата в София-град - 2,3 на сто, следвана от Габрово (4,5%), Варна и Перник (5%), Стара Загора (5,2%) и Пловдив (5,3%).

Що се отнася до броя на регистрираните безработни към края на март месец, най-много са те в Пловдив и Благоевград - съответно 15 954 души и 15 424 души. Вероятно значителният брой на официално останалите без работа в Благоевград до голяма степен се дължи на това, че епидемията засегна сериозно туристическия сектор, а в областта влизат едни от популярните туристически дестинации у нас, като Банско и Сандански.

Официално безработните са се увеличили с 45% от началото на извънредното положение

Официално безработните са се увеличили с 45% от началото на извънредното положение

От 13 март насам над 90 000 души са били вписани в бюрата по труда

В сравнение с февруари месец през март най-голямо е увеличението на броя на официално безработните в София-град - над 3100 души. В столицата обаче този брой е относително малък като се има предвид размера на пазара на труда там. След нея с най-значителен ръст на броя съпоставено с февруари са Пловдив - с над 1700 души, Благоевград - с над 1300 души и Варна - с над 1200 души.

По отношение на разпределението по сектори, половината от новорегистрираните безработни през март са били освободени от компании в сектора на услугите, а близо 20% - от индустрията.