Януарските данни на Националния статистически институт за инфлацията в България впечатлиха медиите, включително и Money.bg, с кръглата нула срещу стойността на годишното изменение на цените. Иначе казано, те грам не са мръднали.

Икономистът от Центъра за либерални стратегии Георги Ганев обаче в свой анализ обръща внимание на друга подробност от статистическите данни. А тя е, че 2015 година е първата в историята, в която разходите за храна (33.6%) на домакинствата са по-малко от тези за нехранителни стоки (34.1%).

Това на теория  означава, че качеството на живот на българите се е повишило – отделят по-малка част от дохода си за физическо оцеляване и остава повече за други стоки и услуги, което повишава стандарта на живот.

„Това е голяма промяна”, анализира Ганев и илюстрира това с графика, сравняваща ситуацията през 2001 година и сега:

 

Снимка 219917

Икономистът прави обаче две важни уточнения. "Първо, въпреки че данните са предварителни и се основават на домакинските бюджети не за цялата 2015 г., а от октомври 2014 до септември 2015 г., най-вероятно това няма да се промени с окончателните данни.

Второ, теглата на различните групи стоки и услуги се определят въз основа на паричните разходи на домакинствата според извадковото проучване на домакинските бюджети - т.е. отразява структурата на разходите на българските домакинства", пише той.

И все пак данните показват, че България отбелязва прогрес по отношение на качеството на живот на хората в страната.