S&P ревизира прогнозата си за Alpha Bank от  „стабилна" в „негативна". Рейтинговата агенция понижи оценката си за Piraeus Bank от „позитивна" в „негативна". От своя страна  Moody's  понижи оценката за  EFG Eurobank от „позитивна" на „стабилна".  

 S&P запази рейтинга на Alpha Bank A-/A-2, но намали перспективата от стабилна на негативна. Piraeus Bank също запазва рейтинга си, но перспективата за трезора се променя от "стабилна" на "негативна".

EFG Eurobank също запазва рейтинга си, но с понижена перспектива.

Новината излезе часове, след като стана ясно че Гърция ще гарантира банковите влогове в местни банки до 100 хиляди евро.