Сред областите в страната Варна ще бъде тази, в която работодателите ще наемат най-много служители през последното тримесечие на годината. Очакванията са там заетостта да се увеличи с 12%, докато тази в Пловдив и София да нарасне с по 8 на сто. Това показват прогнозите в последното обзорно изследване на ManpowerGroup за заетостта.

В него се посочва, че за периода октомври-декември в Бургас може да се очаква нарастване на новонаетите служители с 5%. Русе пък вероятно ще отчете най-значителното увеличение на заетостта на тримесечна база до 4%.

Общо за страната 11% от всички включени в изследването 621 работодатели очакват да наемат нови служители през последното тримесечие на годината. В същото време 5% от тях планират да намалят персонала си, а 80% не готвят промени в тази посока.

Като цяло изследването показва, че намеренията за наемане остават без промяна в сравнение с предишното тримесечие.

"Работодателите в България споделят предпазлив оптимизъм по отношение на пазара на труда през четвъртото тримесечие на 2019 г. Скромните им намерения за наемане на служители отразяват забавения икономически растеж, както и многоочакваните резултати от предстоящите избори," коментира управляващият директор на ManpowerGroup за Балканите Александър Хангимана.

"От друга страна, 11% от работодателите в страната планират да увеличат работната си сила през следващите три месеца и тази положителна тенденция се отнася за всички пет региона и за почти всеки индустриален сектор. Въпреки това търсенето и на висококвалифицирани, и на нискоквалифицирани служители надвишава предлагането и виждаме как борбата за специфични таланти се увеличава всеки ден в редица сектори", допълва той.

В кои сектори ще се търсят най-много работници?

За последните три месеца на годината най-значително увеличение на заетите се очаква в сектора "Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги". Според прогнозата там новонаетите хора ще нараснат с 14 на сто.

Значително движение нагоре се очаква още в производството и в транспорта, складирането и комуникациите - с 10 на сто. В същото време прогнозата в три сектора - "Електричество, газ и вода", "Публичен и социален сектор" и "Търговия на едро и дребно", е +8%, докато секторите "Минно дело" и "Хотелиерство и ресторантьорство" очакват застинал пазар на труда.

"В сравнение с предишното тримесечие очакванията за заетостта значително се увеличават в секторите "Земеделие, горско стопанство, лов и риболов" и "Строителство" със съответно 7 и 6 процентни пункта. Сектор "Производство" отчита ръст от три процентни пункта на тримесечна база, докато плановете за наемане в сектор "Търговия на едро и дребно" се подобряват с 4 процентни пункта. В сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г. перспективите за наемане се увеличават в шест от десетте индустриални сектора", се посочва в изследването.

За разглеждания период се очаква нивата на заетостта да се увеличат във всички четири според размера си организации. За второ поредно тримесечие работодателите от големите предприятия с над 250 служители отчитат най-активния пазар на труда с прогноза от ръст от 20%.

Снимка 441996