Над 6800 фирми, регистрирани по ДДС, вече подадоха в Националната агенция за приходите (НАП) Интрастат - декларации, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

До края на днешния ден декларации се очаква да подадат още около 2500 Интрастат оператори.

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис.

Допуска се Интрастат операторите да упълномощят счетоводна кантора или друго лице да подава документите от тяхно име.

Подаването на декларациите се изисква заради изискванията на Европейския съюз за събиране на статистическа информация за движението на стоки в Общността.

Според Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки българските дружества, които осъществяват "пристигания" и "изпращания" на стоки от и за страни от Европейския съюз (внос и износ по действащото към момента законодателство) над определени прагове, трябва да подават информация за вида и стойността на тези стоки.

Прагът за деклариране на "изпращания" за 2006 г. е 150 000 лв., а за "пристигания" - 75 000 лв.