Средният брой отработени часове на човек седмично продължава да намалява в световен мащаб и сега е 43,9 часа на седмица. В същото време, според изчисленията на Международната организация на труда (МОТ), повече от една трета от работната сила в света (35,4%) работи повече от 48 часа седмично - предимно в страните от Южна и Източна Азия. Това се казва в анализ на "Комерсант", на основата на доклада на МОТ.

Секторите на икономиката с най-дълга работна седмица са търговията, транспортът и съобщенията, както и (някои видове) производство. Въздействието на Covid-19 върху средното работно време беше краткотрайно, като по изчисления на МОТ, през първото тримесечие на 2022 г. глобалните общи отработени часове са били само с 2% под нивата преди пандемията.

Авторите на доклада на Международната организация на труда "Работното време в различните страни" отбелязват, че от края на 1800 г. броят на отработените часове намалява в повечето развити страни - почти навсякъде той е намален наполовината - от 3000 часа на човек годишно до около 1500 часа средно.

За въвеждане на 4-дневна работна седмица, в Испания дават до 150 000 евро на малки фирми

За въвеждане на 4-дневна работна седмица, в Испания дават до 150 000 евро на малки фирми

Целта е да подобри производителността и баланса между професионалния и личния живот

В развиващите се страни това вероятно става много по-бавно, но за тях няма точна статистика, отбелязват от МОТ. Наличните данни за Бразилия например показват, че от 50-те години на миналия век, броят на отработените часове годишно в страната е намалял от 2000 на 1700 часа на човек. В Индия и Китай тази цифра остава практически непроменена от 1970 г. насам и все още е над 2000 часа.

Преди пандемията средният за света брой отработени часове беше 43,9 часа на седмица. Страните от Южна (49 часа) и Източна Азия (48,8 часа) работят най-дълго. Най-кратко се работи - в Северна Америка (37,9 часа), в Европа и Централна Азия (по 38,4 часа седмично).

Припомняме, че според трудовото законодателство, стандартната работната седмица в САЩ е не повече от 40 часа. Във Франция нормалната работна седмица е 35 часа, а в Германия - 30-40 часа.

Инвестиционните грешки, които богатите хора не допускат

Инвестиционните грешки, които богатите хора не допускат

Инвестирането само в публични компании не е добра стратегия

По данни на МОТ по сектори на икономиката, най-дълга работна седмица в световен мащаб има при търговията (49,1 часа), при транспорта и съобщенията (48,2 часа седмично) и в производствения сектор (47,6 часа).

Най-кратка е работната седмица в селското стопанство (37,9 часа), образованието (39,3) и здравеопазването (39,8).

Средната продължителност на работното време в световен мащаб за мъжете е по-висока: 46,2 часа на седмица, при 40,5 часа за жените.

На основата на данните от първото тримесечие на 2022 г., според експерти от Световния икономически форум, общият брой отработени часове е само с 2% под нивото отпреди пандемията. В бъдеще, очакват експертите, средният глобален показател за работно време ще продължи да намалява - освен ако, разбира се, тенденцията за увеличаване на производителността на труда (която сега се забави), не продължи.

Пет полезни навика за управление на личните финанси

Пет полезни навика за управление на личните финанси

Необходимо е да се намери баланс между спестяване и харчене