Потреблението на домакинствата по света и по-специално в Европа е различно и зависи до голяма степен от нивата на доходите, културните навици и други особени фактори.

В рамките на Европейския съюз, средно, най-големият дял от разходите на домакинствата се отделят в "жилище, вода, електричество и газ" (като тази графа изключва покупката на жилище) - 24,5%, сочат данните на Европейската статистическа агенция за 2016 година. За "транспорт" отиват 13%, а за храна - 12%.

От данните става ясно, че почти във всички държави-членки на Европейския съюз най-голямата графа при разходите на домакинствата са именно битовите разходи, като изключения правят България, Естония, Литва и Румъния, където най-голямото перо е "храната", а в Кипър и Малта - "ресторанти и хотели".

За България ситуацията може да бъде обяснена с високото ниво на притежание на собствени жилища, което намалява разходите за наеми. В Западна Европа ситуацията е доста по-различна (повече по темата може да прочетете ТУК).

В тази графа не са включени разходите за мебели и друго обзавеждане. Те "изяждат" още пет процента.

Така в България най-голям дял от бюджета отива за храна - 19,5%. Скорошна проверка на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) посочи, че "цените у нас са с между 20 и 100% по-високи от тези в Германия и Австрия.

Разликите могат да бъдат обяснени с разходите на големите компании за доставка, съпоствени с по-ниските приходи от обем, когато сравним пазари като Германия и България. Данни на Евростат от юни т.г. показват, че храната в България е сред най-евтините, като цената ѝ е с 28,3% по-ниска от средната за блока. Средната заплата у нас обаче е най-ниската - €423 нето за цялата 2017 година, а в ЕС има държави, в които тя е почти 8 пъти по-висока.

Следващото перо, с 19,3%, са разходите по жилището, включително ток, вода и други подобни разходи. 14% заделяме за транспорт, което ни поставя на шеста позиция в целия Европейски съюз. Недостъпните горива и високата за доходите ни цена на градския транспорт (на втора позиция сме в ЕС по отделени средства за транспортни услуги, които обаче включват и таксита) допринасят за това подреждане.

Едва 7,8% отделяме за култура и почивка, като се нареждаме на опашката. Сред последните сме и по разходи за застраховки - едва 0,9% от месечния ни бюджет.

Почти еднакво отделяме за ресторанти и хотели, и за здравеопазване - 6,8% и 6,6% съответно. Парите за здраве обаче ни изстрелват на първа позиция в целия Европейски съюз, като тук отново можем да посочим ниските доходи като причина.

3,3% харчим за цигари и други тютюневи изделия, а 1,6% за алкохол, като сме много далеч от първенците, тъй като цените на тези стоки в България са сравнително ниски.

Първи сме обаче по отделени пари за телекомуникации - отделяме по 4,8% при средно 2,5% за ЕС. 3,20 лева на всеки 100 даваме за обувки и дрехи, а за образование - 1,1%.