В края на декември 2018 г. депозитите на неправителствения сектор в банковата система са 77.659 млрд. лв. (71.9% от БВП), като годишното им увеличение е 7.3% (7.9% ръст през ноември), показват данните на Българската народна банка.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 23.184 млрд. лв. в края на миналата година. В сравнение със същия месец на 2017 г. те се увеличават с 5.2% (6.7% годишен ръст през ноември). Депозитите на финансовите предприятия нарастват с 16.9% на годишна база през декември 2018 година и 2.945 млрд. лева.

Депозитите на домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинствата са 51.530 млрд. лв. (47.7% от БВП) в края на декември. Те се увеличават със 7.7% спрямо същия месец на 2017 г. (8% годишно нарастване през ноември).

В края на декември кредитите за неправителствения сектор са 57.354 млрд. лв. (53.1% от БВП) при 57.617 млрд. лв. към ноември 2018 г. (53.4% от БВП). През месеца те се увеличават на годишна база с 8.4% (8.2% годишно повишение през ноември). Изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции, чиито обем за последните дванадесет месеца е 254.5 млн. лева.

Кредитите за нефинансови предприятия нарастват с 5.4% на годишна база (5.5% ръст през ноември) и в края на декември достигат 32.686 млрд. лв. (30.3% от БВП).

БНБ предупреди банките да внимават с жилищните кредити

БНБ предупреди банките да внимават с жилищните кредити

Петте най-големи банки държат 58,4% от активите

Кредитите за домакинства и НТООД са 21.828 млрд. лв. (20.2% от БВП) в края на декември. Спрямо същия месец на 2017 г. те се увеличават с 11.2 на сто, при 10% повишение през ноември.

В края на декември 2018 г. жилищните кредити са 10.530 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 11.4% (10.2% годишно увеличение през ноември).

Потребителските кредити възлизат на 9.118 млрд. лв. и се увеличават със 17.7% спрямо декември 2017 г. (16% годишен ръст през ноември). На годишна база другите кредити намаляват с 24.3% (22.5% годишно понижение през ноември 2018 г.), като достигат 856.6 млн. лева.