Министерство на финансите пласира държавни ценни книжа за 200 милиона лева на аукцион, проведен на 29 юли т.г., съобщиха от ведомството. Матуритетът им е 10,5 години. Среднопретеглената доходност е в размер на 0,32% - рекордно ниска на първичен пазар за този матуритетен сегмент, казват от министерството.

Общият размер на подадените поръчки достигна 305,75 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,53.

Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 73 базисни точки. От страна на участниците беше отчетен висок интерес, като най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха банките - 73%, следвани от застрахователните дружества с 18%, пенсионни и гаранционни фондове - 8%, и други инвеститори - 1%.

Междувременно данни на Българската народна банка до края на май т.г. показват, че брутният държавен дълг на страната ни достига €33,798 милиарда, което е повишение от 0,2 процента. Брутният вътрешен дълг на Държавно управление е в размер на €5,401 милиарда, понижение от 4,3 процента спрямо година по-рано.