Цените на облигациите падат с покачването на лихвените проценти, но нещата не са толкова прости. Облигациите могат да намалят риска в портфейла в момент, когато централната банка увеличава лихвените проценти.

Когато лихвените проценти се покачват, както се случва сега с ускорени темпове, цените наоблигациите падат. Но това не означава задължително, че трябва напълно да избягвате облигации.

Може би сте чели, че облигациите са се представили зле в моменти, когато Федералният резерв затяга паричната политика. Това е само половината от историята. Кредитното качество в САЩ е силно - неизпълненията са рядкост. Почти всички емитенти на облигации плащат лихви навреме.

Държането на част от портфейла ви в облигации всъщност е начин да намалите риска. Това може да звучи контраинтуитивно, но на практика е така, според колумниста във финансовото издание MarketWatch Марк Хулберт. По-долу са обяснени стратегии, които могат да ви помогнат да намалите риска от инвестиции в облигации, въпреки че текущият цикъл на лихвените проценти вероятно ще тласне цените надолу.

Същността на облигациите

Пазарните стойности на облигациите намаляха. Какво означава това за вас? Ако държите облигация и планирате да я държите до падежа, спадът на пазарната стойност не променя факта, че ще получите номиналната стойност, когато настъпи падежа.

Ако сте закупили облигация с отстъпка (за по-малко от номиналната стойност), ще получите печалба, когато падежира. И обратното ще се случи, ако сте платили премия за вашата облигация. Ежедневните колебания в цената не оказват влияние върху изплащането на падежа. Продължавате да получавате лихва до падежа на облигацията.

Но ако притежавате акции от облигационен фонд, цената на акциите ви намалява. Въпреки че лихвата все още тече, с падежа на облигациите във фонда, те ще бъдат изкупени по номинална стойност и заменени с други облигации. Това в крайна сметка помага на цената на акциите да се възстанови. Въпросът е - колко точно ви притеснява спадът в цената на акциите на вашия облигационен фонд?

Тъй като инфлацията е на 40-годишен връх, може да отнеме много време, преди посоката нагоре на лихвените проценти (и потенциалния произтичащ от това спад на пазарните стойности на облигациите) да се обърне. Можеш ли да чакате? Колко време може да сеналожи да чакате? Това са ключовите въпроси за държателите на облигации...

Ако имате пари за инвестиране, инвестициите в облигационен фонд или индивидуални облигации вече са станали по-привлекателни, заради по-ниските им цени.

Традиционният модел за експозиция на пазара на акции и облигации се нарича 60/40, като 40% от портфейла се инвестира на пазара на облигации или чрез отделни притежания, или акции от облигационни фондове.

Идеята за портфейл 60/40 изглеждаше остаряла през дългия период на понижаващи се лихвени проценти, когато акциите показаха едни от най-добрите резултати от десетилетия. Стимулът на централните банки, ниските лихвени проценти и много ниската (или дори отрицателната) доходност на дългосрочните облигации тласнаха парите в американски акции. Индексът S&P 500 се отличаваше със средна годишна възвръщаемост (с реинвестирани дивиденти) за последните пет години от цели 15,8%. Това се сравнява със средно само 7,3% за предходния 10-годишен период, според данни на FactSet. Или казано по друг начин, който е бил с преобладаващо тегло в акции се е представял доста по-добре.

Високата инфлация и нарастващите разходи, особено за труда, и евентуалната съпротива срещу повишения на цените обаче, могат да тласнат нещата в друга посока. Междувременно Федералният резерв намекна за ускоряващ се цикъл на повишения на краткосрочните лихвени проценти и намаляване на своите облигационни притежания, поради което пазарът на облигации вече изпраща дългосрочни лихви, значително по-високи тази година.

Взети заедно, горепосочените фактори, могат да правят настоящия момент идеален за обмисляне на добавяне на повече експозиция към пазара на облигации, според Марк Хълбърт.

Разберете продължителността на вашия облигационен фонд

Средната продължителност на портфейла от облигации е мярка за неговата чувствителност към движението на лихвените проценти. Той взема предвид премии или отстъпки при закупуване на облигации и се изразява като брой години. Колкото по-висока е дюрацията, толкова по-променлив ще бъде облигационният фонд, тъй като лихвените проценти се движат нагоре или надолу, и толкова по-дълго ще е необходимо, за да се обърне цикълът на намаляване на цената, тъй като облигациите ще паднат по номинална стойност и ще бъдат заменени от нови облигации с по-голяма продължителност.

Можете да победите страха си от загуба на пари от облигации, когато лихвените проценти се покачват - ако разбирате това едно единствено нещо!

Името на облигационния фонд ще ви даде известна представа за неговата продължителност - фондът може да има "средносрочно" или "краткосрочно" название в името си. Но трябва да разберете точната продължителност на вашия фонд, което е лесно да се направи на уебсайта на мениджъра на фонда. Средната продължителност за Vanguard Intermediate Term Treasury ETF, например, е 5,4 години.

Тъй като повечето облигационни фондове успяват да запазят средната си продължителност, Хълбърт цитира изследване, което показва, че добро правило е, че ако държите облигационен фонд в среда с нарастващ лихвен процент и цената на акциите му пада, замяната на падежните облигации с по-високо плащането на облигации ще компенсира този спад, ако задържите инвестицията си за период от около два пъти средната продължителност на фонда.

Така че за фондът на Vanguard, това би означавало да можете да останете още почти 10 години в този фонд. Бихте ли могли да направите това, без да се притеснявате през най- лошия период за спад на цените? Ако е така, облигационен фонд с подобна продължителност остава жизнеспособен начин да диверсифицирате портфолиото си далеч от акциите, за които тепърва могат да предстоят и по-лоши времена.

Ако закупите свои собствени облигации и ги държите до падежа, вие знаете колко ще ви бъдат върнати, когато облигациите падежират. Може да ви е по-лесно да се ориентирате в период на понижаване на цените на облигациите, отколкото ако наблюдавате спада на цената на акциите на вашия облигационен фонд.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на облигации на финансовите пазари