Пенсионните фондове в България управляват вече активи на стойност над 12 милиарда лева, които непрестанно нарастват, благодарение на вноските на осигурените лица и постиганата доходност от страна дружествата. Кои компании обаче успяват да донесат на своите клиенти най-голямо увеличение на парите им за пенсия?

Три от деветте универсални пенсионни фонда в България постигат доходност за последните 24 месеца над средната за сектора. Това показват току-що публикуваните данни на Комисията за финансов надзор.

Лидерите по този показател са "Съгласие", "ДСК-Родина" и "Ен Ен", чиито резултати надвишават среднопретеглената доходност от 4.70% за периода 31 март 2016 - 30 март 2018 година.

Снимка 351816

С най-висок резултат е пенсионният фонд "Съгласие", който е успял да осигури на клиентите си 6.21% увеличение на парите им. На второ място е "ДСК-Родина", който постига доходност от 5.74%. Трети е "Ен Ен" с 5.20%. Най-ниска доходност постига фондът "Бъдеще" - 3.02%.

При доброволните пенсионни фондове ситуацията е сходна - лидерите отново са същите, но с други резултати. "Съгласие" постига доходност от 9.06% - значително над среднопретеглената от 6.16%. Тук е мястото да се отбележи, че този тип фондове имат много повече свобода за инвестиране, отколкото универсалните, което е и причината за по-високите резултати.

Снимка 351815

Втори тук обаче е доброволният фонд на "Пенсионно-осигурителен институт" (ПОИ) с резултат от 7.60%. Трети фондът на "ДСК-Родина" с доходност от 6.95%. Тук най-нисък резултат постига "Топлина" - 3.58%. 

При професионалните пенсионни фондове, в които се осигуряват работниците от първа и втора категория труд, лидер е фондът на "ДСК-Родина" с 5.94%, следван от този на "Ен Ен" с 5.45% и "Съгласие" с 5.43%. Тук средната доходност е от 4.86%, а с най-нисък резултат е фондът на "Бъдеще" - 3.14%.

Снимка 351814