"Бони Холдинг", една от най-големите компании в българската хранителна индустрия и лидер в производството на свинско месо, е сключила договор за заем на стойност €30 млн. с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), съобщиха от институцията.

Компанията ще използва средствата, за да модернизира модернизация на съществуващите съоръжения и за изграждане на нови производствени мощности в Левски, Ловеч, Пордим, Брестак и Търговище. Проектът ще подобри съществено енергийното потребление, като цели и поддържане на най-добрите стандарти в ЕС и в България в областта на хуманното отношение към животните и опазване на околната среда по цялата инвестиционна месодобивна верига на компанията. От ЕИБ посочва, че подкрепата ще създаде нова заетост и ще допринесе за съхраняване на съществуващи работни места.

Наред с това, проектът ще намали нетния внос на свинско месо в България поради увеличено местно месопроизводство, което от своя страна ще намали значително парниковите газове.

Създадена преди 29 години, днес "Бони Холдинг" АД е една от най-големите фирми в българската хранителна индустрия и лидер в производството на свинско месо. Компанията включва ферми за хибридно и стоково свиневъдство, както и един от най-модерните месопреработвателни комплекси в Европа.

През 2019 г. компанията, собственост на Георги Николов, бележи печалба от 24,8 млн. лв., при 11,7 млн. лв. година по-рано. Приходите от продажби достигат 233,7 млн. лв. Сред най-големите ѝ клиенти са вериги като Billa и Lidl.