Брюксел налива финансова инжекция на България за над 120 милиона лева. Всъщност, Европейският съюз дава на 10 страни от общността точно €2,967 чрез Модернизационния фонд в подкрепа на 39 енергийни проекта, предават световните агенции.Сред държавите, които получават помощ за зелена енергетике е и нашата страна.

Новите инвестиции трябва да подпомогнат модернизацията на енергийните системи, намаляването на емисиите на парникови газове в секторите на енергетиката, промишлеността и транспорта и подобряването на енергийната ефективност. Сумата ще бъде отпусната на няколко транша.

ЕС добави рекорден брой вятърни мощности през 2023 г. и пак изостава от целта за зелена енергия

ЕС добави рекорден брой вятърни мощности през 2023 г. и пак изостава от целта за зелена енергия

От вятърната енергия е произведена 19% от електроенергията в ЕС миналата година

Държавите членки, които се възползват от първия транш през 2024 година

  • България - €65,2 милиона
  • Хърватия - €52 милиона
  • Чехия - €835,2 милиона
  • Естония - €24,1 милиона
  • Унгария - €76,8 милиона
  • Латвия - €26,8 милиона
  • Литва - €59 милиона
  • Полша - €697,5 милиона
  • Румъния - €1,095 млиарда
  • Словакия - €35 милиона
Снимка 316905

Източник: iStock

Какви проекти ще бъдат подкрепяни?

Подкрепяните проекти са насочени към производството на електроенергия от възобновяеми източници, използването и внедряването на възобновяеми енергийни източници, модернизирането на енергийните мрежи и енергийната ефективност. Сред примерите за предложения, получили финансиране, е укрепване на електропреносната мрежа в подкрепа на интегрирането на възобновяемите енергийни източници в България.

Това е най-голямото плащане до момента чрез Модернизационния фонд, с което общите разходи възлизат на €12,65 милиарда от януари 2021 година.

Фондът се финансира с приходи от системата на ЕС за търговия с емисии. Инвестициите помагат на държавите да постигнат своите цели в областта на климата и енергетиката и допринасят за дългосрочната цел на Евросъюза за постигане на неутралност по отношение на климата. Макар да изглежда сложно, това трябва да се превърне в реалност до 2050 година.

Двете държави в Европа, които се захранват от 100% възобновяема енергия

Двете държави в Европа, които се захранват от 100% възобновяема енергия

Миналата година беше най-добрата в историята по отношение на нови инсталации за вятърна енергия