Предизборната кампания започна. И за всеки отговорен и здравомислещ гласоподавател би трябвало да е важно зад какви икономически програми застават основните политически сили и какви конкретни финансови и нормативни мерки смятат да предприемат, за да ги осъществят. Тук е важно тези програми да са добре и детайлно представени на сайтовете на самите партии.

Такива програми на сайтовете на политическите сили с реални шансове за влизане в следващото Народно събрание няма с изключение на "Демократична България". При всички останали партии - ГЕРБ, БСП, ДПС и "Има такъв народ" или няма икономически програми, или там се мъдрят тези от 2019-а. А съгласете се, че икономическата ситуация и перспективи от 2019-а са много различни от тези през 2020-а и 2019-а.

Защо наличието на ясни и конкретни програми на страниците на политическите партии са единственото коректно отношение към избирателите? На първо място, защото запазването на стабилността в България зависи от правилния отговор на няколко чисто икономически и финансови въпроса. Те са: Кои ще са двигателите на икономическото развитие? Как държавата ще стимулира тези двигатели? Какви резултати се очакват да бъдат постигнати в рамките на следващите 4 години от предлаганите стимули? Какъв финансов ресурс трябва да бъде ангажиран за ефективността на предвидените стимули и откъде ще бъде набавен той? Ще доведе ли предлаганата от съответната партия политика до промяна в данъчните режими и ако да какви ще бъдат те и какви ефекти се очакват от тях? Ще доведе ли предлаганата от съответната партия политика до увеличаване или до намаляване на публичния - правителствен и общински, дълг и ако да, какви са ефектите, които се очаква да има от такова увеличение или намаление?

Вярно е, че в започналите дебати представителите на много политически партии коментират някои или всички от тези поставени въпроси. Но по своята същност това са декларации на определена политическа личност, които, както всички знаем, бързо отлитат, забравят се или се изкривяват. А когато имаме публикуван документ - икономическа програма за развитие, той лесно може да бъде анализиран и да бъде посочено, кои от мерките по чисто обективни причини не могат да се случат или ако се случат декларираните в документа ползи от тях, ще са по-малки от нанесените щети или въобще ще липсват.

Ето ви един пример. В мерките публикувани на сайта на "Демократична България" пише следното: "Предвижда се и разработване, съвместно с БНБ и ББР, на пакет от законодателни, финансови и регулаторни мерки за частично гарантиране, разсрочване и облекчаване на дълговото бреме на засегнатите от пандемията фирми, както и за запазване на достъпа им до нови кредити. Мярката е за срок от три години и ще обхване фирмите, които преди това са били изрядни платци".

Нито правителството, нито Народното събрание, а още по-малко която и да е политическа сила, може да разработва с БНБ каквито и да е регулативни мерки. На първо място банковите регулации се разработват извън България в Европейския банков орган и се налагат от Европейския банков надзор на ЕЦБ, а БНБ само ги изпълнява. На второ място всяко разработване на национална регулация с намесата на политици директно ще бъде намеса в независимостта на БНБ със всички произтичащи от това последствия. Бъдещото правителство и парламент могат да предприемат нормативни решения за облекчаване на дълговото бреме само в рамките на съществуващите банкови регулации и/или на промените, които бъдат спуснати от ЕБО през ЕЦБ. Това са правилата на банковия съюз. Ето как публикуването на програмата на съответната политическа сила показва, че определени намерения заложени в нея няма как да се случат и създават неоправдани очаквания сред гласоподавателите.

Да вземем друг текст: "Предвижда се законодателно, регулаторно и финансово насърчаване на развитието на енергийните кооперативи и енергийните общности, в които потребителите на чиста енергия са и потребители, и производители. Заложена е мярка за подкрепа на домакинствата за подмяна на конвенционалните автомобили с електрически - еднократна финансова помощ от 5000 лева на домакинство за един електрически лек автомобил, като средствата са от "Плана за възстановяване и устойчивост". Предвижда се и подкрепа на домакинствата за подмяна на стари, неефективни и замърсяващи устройства за отопление с електрически термопомпи в размер на до 3000 лева на домакинство, също обезпечени финансово от "Плана за възстановяване и устойчивост".

Сред мерките са и: намаляване с 1/3 на дължимите осигурителни вноски за всички малки и средни предприятия до края на 2021 г.; освобождаване от данъци и осигуровки за 3 години на всички стартъпи за иновации в областта на високите технологии, отговарящи на целите на "Плана за възстановяване и устойчивост"; намаляване на данък общ доход за хората с ниски доходи чрез въвеждане на необлагаем минимум от 500 лв. на месечните доходи".

Всичко това означава промени в данъчно-осигурителния режим. И след като това е така добре да се обясни с числа и зависимости какъв ще е ефектът от тези мерки върху бюджетните приходи. И също така ако ефектите са негативни, откъде ще бъде финансирано намалението на доходи. Без такава информация, цитираното обещания в програмата на политическата партия създава в гласоподавателите очаквания, които може да се окаже, че са нереалистични и поради това не са нищо повече от поредната лъжа.

Впрочем, липсата на подобни програми на сайтовете на политическите партии означава, че те смятат по-голямата част от електората си за нискоинтелигентна, маргинализирана маса - за чиста проба плебс, който се интересува единствено от къшей хляб и много зрелища, а не от това накъде ще го водят бъдещите му избраници. Както се казва - повече от същото.