Разрешителните за строеж в ЕС са нараснали с 15% през 2021 година. Този растеж последва спад от 8% през 2020 г.

По отношение на броя на жилищата, разрешителните са се увеличили с 16% (269 000 жилища) в ЕС след спад от 5% през 2020 г.

От данните става ясно още, че България е четвърта по ръст на издадените разрешителни за строеж. Преди нас са само Испания, Гърция и Малта.

Между 2015 г. и 2019 г. броят на разрешителните е нараснал средно с 6% годишно. Пандемията прекъсна този ръст, но за кратко.

През 2021 г. разрешителните за строеж (по отношение на полезна площ) са се увеличили във всички страни от ЕС с изключение на Естония, където е отчетен спад (-5%).

В Испания ръстът е 62%, Гърция отчита 54%, Малта - 42% ръст отбелязват най-голямо увеличение на броя на издадените разрешителни по отношение на полезна площ. България също отчита близо 30% ръст. От друга страна ръстът в Дания е съвсем символичен (1%), както и в Германия (2%) и Австрия (3%)

Строителна продукция

Продукцията в строителния сектор на ЕС и по-точно в еврозоната се понижи, докато строителството в България нарасна за първи път от три месеца насам, показват данни на статистическата служба Eurostat за август.

Строителството в България през август 2022 г. се повишава с 0,6% на месечна основа, като това представлява първо нарастване на строителната продукция от месец май насам.

На годишна база българското строителство нарасна през август с 1,0%, след понижение с 0,9% през юли.

Като цяло данните за ЕС показват спад от 0,4% спрямо юли,докато в еврозоната продукцията в строителството отбеляза спад с 0,6% след повишение с 0,3% месец по-рано.

Най-силен спад през юни отбеляза строителството в Унгария (-4,4%), следвана от Нидерландия (- 3,7%) и Германия (- 2,1%).Най-силно покачване е отчетено Румъния (2,5%), Португалия (2,3%) и Австрия (2%).

На годишна база най-голям растеж има в Словения (30,2%), Румъния (15,8%) и Австрия (13,7%), а най-голям спад има в Испания (-5,6%), Нидерландия (1,7%) и Чехия (с 0,3%).