През следващите няколко години в региона на Централна и Източна Европа са обявени голям брой проекти с жилища под наем, предоставени от един собственик като интересът на инвеститорите е насочен предимно към Чехия и Полша. Това сочат данните от последния доклад на Colliers в сътрудничество с Greenberg Traurig и Kinstellar.

Обемът на инвестиционни сделки с жилища в региона на ЦИЕ е ограничен и през последните 5 години възлиза средно на малко над 200 милиона евро годишно. Балансът между собствени жилища и тези, които се отдават под наем, в ЦИЕ клони в полза на първите. От съществуващото предлагане, собственост на предприемачи/инвеститори с много единици, Чехия е начело, следвана от Полша, а останалите страни са зад нея.

Фактори движещи наемния пазар

Кевин Търпин, който е регионален директор Проучвания ЦИЕ, Colliers, коментира ситуацията така:

В много страни се наблюдава разрастване на фрагментирания наемен пазар, тъй като частни лица инвестират в жилищни имоти с цел лична инвестиция. Това до голяма степен се дължи на факта, че спестяванията в личните сметки не осигуряват значителна възвръщаемост, а разходите за ипотечни кредити са на исторически ниски нива на повечето пазари. Много от тези жилища се отдават под наем, а междувременно стойността им се повишава, тъй като продажните цени на квадратен метър продължават да растат всяка година".

Пренаселеност

През 2019-а година най-високите нива на пренаселеност (въз основа на броя стаи на човек и среден размер на домакинството) се наблюдават в Румъния (45,8 %), Латвия (42,2 %) и България (41,1 %), а най-ниски - в Кипър (2,2 %). Данните показват, че повечето домакинства в Централна Европа са по-пренаселени от средното за ЕС. Дългосрочната европейска тенденция показва постепенно намаляване на пренаселеността, затова ако приемем, че тази тенденция се запази и пазарите в ЦИЕ продължат да се сближават, това донякъде доказва недостиг на предлагане и необходимост от повече жилища.

Предлагане

През последните 5 години в ЦИЕ се наблюдава бързо покачване на продажните цени, което отчасти се дължи на дефицит в предлагането, относително лесната процедура и ниските лихвени проценти по заемите, както и на желанието на хората да инвестират, за да спечелят повече пари от спестяванията си, отколкото биха получили в банка. Влияние оказват и други фактори, като например недостига и нарастващите разходи за подходящи парцели, продължителните и несигурни процедури за издаване на разрешителни, както и недостигът и последващото нарастване на разходите за работна ръка и материали за строителството.

По данни на Евростат разходите за строителство на нови жилища в ЕС са се увеличили с 15% за периода 2010-2019 г. Сред държавите членки от Централна и Източна Европа най-голямо увеличение се наблюдава в Унгария (+47 %) и Румъния (+46 %). Като се вземат предвид всички тези фактори, много строителни предприемачи в региона не се изкушават да се отклонят от модела на изграждане на индивидуални жилищни единици. От съществуващите проекти на инвестиционния пазар на жилища под наем с няколко единици, собственост на предприемачи/инвеститори, Чехия води напред с около 57 000 единици, следвана от Полша с около 4 500 единици.

Инвестиционен пазар

Обемите на инвестиционните сделки с жилища в региона на ЦИЕ са доста ограничени и средно годишно възлизат на малко над 200 млн. евро през последните 5 години (за разлика от целия обем на сделките от над 60 млрд. евро през 2019 г. и 2020 г. в ЕМЕА).

Дорота Високинска - Куздра, която е Старши партньор Корпоративни финанси за ЦИЕ в Colliers коментира, че това отново е свързано с липсата на стабилен продукт на пазара, а не с липсата на инвеститорски апетит.

"В няколко от случаите, които сме наблюдавали и консултирали в ЦИЕ, инвеститорите са навлезли на пазара чрез придобиване на жилищен предприемач или създаване на съдружие, за да си осигурят предлагане. Това може да бъде чудесен сценарий, от който печелят всички, тъй като може да спомогне за бързото развитие, както както на продукти за продажба, така и за отдаване под наем чрез споделяне на финансовия товар", казва експертът.

Нива на възвръщаемост

Доходността, в зависимост от държавата, варира между 3,5 и 4,0 % за Чехия и 5,0-5,5% за Полша.