Източна Европа продължава да изпреварва по ръст на цените на имотите западните икономики и през третото тримесечие на 2018 година, а една малка страна в тази част на континента изпреварва по растеж всички останали държави членки.

За периода юли - септември 2018 година в сравнение със същите месеци на предходната година стойността на имотите в Словения е нараснала с 15,1% в сравнение с резултат от 13,4 на сто за предходните две тримесечия. Това показват последните данни на Евростат.

След нея двуцифрен ръст отчита само Холандия - с 10,2 на сто за третото тримесечие при ниво под 9,5 на сто за първата половина на 2018 година.

В Източна Европа по-бърз растеж на цените има още в Чехия - с 8,7 на сто, Латвия с 8,6 на сто и Унгария със 7 на сто.

За разглеждания период данните на Евростат сочат, че увеличението на стойността на жилищата е от 6,3% за разглеждания период при ниво от 8,2% за последното тримесечие на 2017 година и ниво над 7% за първата половина на миналата година.

Що се отнася до Западна Европа там Исландия е с близък на Холандия растеж от 9,1 на сто. В страната обаче има осезаемо забавяне в сравнение с предходните тримесечия. При Португалия увеличението е от 8,5 на сто. От друга страна лек спад има в Италия и Швеция.

През третото тримесечие цените на жилищата в Еврозоната и в целия Европейски съюз са нараснали с 4,3%.