Жителите на област Търговище живеят предимно в сгради, които са построени между 1946 и 1960 г., съобщи Териториалното статистическо бюро - Североизток. Според данните към края на 2021 г. над 30% от жилищата в региона са от този период, а едва 0.6% от местата за обитаване са построени от началото на 2011 г.

Жилищният фонд в областта се състои от 43.7 хил. жилищни сгради и в сравнение с 2020 година нараства само с 5 жилищни сгради. Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават тухлените сгради (с бетонна плоча или с гредоред) - 25.8 хил. или 59.1% от всички жилищни сгради. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 3.3%, панелните - 1.0%, а сградите с друга конструкция - 36.6 на сто.

Това са най-добрите дестинации в Европа за закупуване на имот

Това са най-добрите дестинации в Европа за закупуване на имот

От луксозни градски "бягства" до ваканционни жилища под наем

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи - 65.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири и повече стаи - 29.7%, а едностайните са 5.2%. Средният брой лица на едно жилище, отчетен в област Търговище е 1.6, като за градовете показателят е 1.7 лица, а за селата - 1.5.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица - 63.8 хил. или 96.3% от общия жилищен фонд на област Търговище.

Покупка на имот в центъра на София или в незавършена сграда, ето коя инвестиция ще бъде по-устойчива във времето

Покупка на имот в центъра на София или в незавършена сграда, ето коя инвестиция ще бъде по-устойчива във времето

В столицата средната цена на кв. м. вече е около 1 600 евро

Жителите на областта разполагат средно с 37,1 кв. м. жилищна площ на човек. От всички 66 300 жилища в област Търговище 75,8 на сто са електрифицирани, с водопровод и канализация, сочат още данните.