2017 година е била най-добрата за финансовото богатство на домакинствата в България за последното десетилетие, показват данни на Industry Watch. През предходната година то се е увеличило с 6,1 милиарда лева, като достига 77,2 милиарда лева.

Кои са двигателите на растежа?

Ръстът на заетостта (с 4,4% средногодишно) и на средната заплата (с 10%) създава 5,1 млрд. лева допълнителен доход за заетите българи през 2017 г. Все повече българи намират реализация на европейския трудов пазар.

По този начин емигрантските пари възлизат на 1,953 милиарда евро през изминалата година, нараствайки с 30% за година. Лихвите по депозитите вече не са значим източник на финансово богатство, добавяйки едва 183 млн. лева към годишните домакински бюджети.

Жилищното богатство се увеличава с 8,1 млрд. евро през 2017 г., основно заради отчетеното повишение на цените на апартаментите в страната. Цените на жилищата в страната се увеличават общо с 8,2% през 2017 г., или ръст вече четвърта поредна година. Според темпа на увеличение на цените през 2017 г. България изостава в ЕС единствено от Ирландия, Португалия, Словения, Холандия и Чехия, но е значително пред Румъния.

Жилищните цени се покачват в 24 от 28 области през 2017 г. според данните на НСИ и Industry Watch. Столицата вече концентрира 36,5% от жилищното богатство на българските граждани, докато малко над една десета се формира от жилищата в област Варна. В областите Пловдив и Бургас е разположено около 9% от "реалното" богатство на населението. Между 2 и 3% от жилищното богатство на българските граждани се намира в областите Русе, Благоевград, Велико Търново, Хасково и Плевен. В 18-те области с най-ниска стойност на имотите е концентрирано 18,2% от жилищното богатство, или два пъти по-малко от столицата София.

Нагласите сред българските потребители са преобладаващо оптимистични и това намира израз в реализираните разходи, както за краткорайни, така и за дълготрайни стоки.