Според доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, икономическият растеж в групата на седемте водещи индустриални държави ще продължи да отслабва  и тридесетте нации от района на ОИСР ще усетят тенденцията към леко понижаване, бе съобщено от  Reuters.

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие със седалище в Париж съобщи, че нейният водещ индикатор (CLI) за групата на G7 е паднал от 99.8 през септември до 99.2 през октомври.

Според информацията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за октомври 2007 се очаква спад във  всичките седем основни икономики.

CLI на САЩ показа 0.6 пункта спад през октомври, докато CLI за Еврозоната падна с 0.1 пункта през същия период.

Най-големият спад бе отбелязан в Япония, където CLI пада до 1.6 пункта, което се отрази на резерва й. Причината бяха административните промени в японския закон за строителен стандарт, беше съобщено от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Данните за някои страни, които не са членки на ОИСР, особено от  икономическите машини Бразилия и Китай, са по-позитивни в сравнение с „богатите" страни от ОИСР. И за Китай, и за Бразилия очакванията са за „силна експанзия".

В своя двугодишен икономически преглед от четвъртък, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие заяви, че развиващите се пазарни икономики се очаква да осигурят подкрепа на глобалния икономически ръст въпреки спада в САЩ  и проблемите на финансовите пазари по света.