От 12 до 23 март ще се проведе мисия на Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС /FVO/ за одобряване на кандидаствалите български предприятия от месния и млечния сектор за търговия със страните- членки на ЕС.

След извършени проверки от Националната ветеринарномедицинска служба и регионалните и служби са представени 12 предприятия за проверка от мисията.

Припомняме, че след януарската мисия 30 месо- и млекопреработвателни предприятия и 1 склад бяха одобрени за търговия със страните от ЕС.

Веднага, след като на 6.02.2007 г. Постоянният ветеринарен комитет на ЕС гласува предложените от българската страна месо- и млекопреработвателни предприятия, беше обявено, че новата мисия за одобряване на предприятия от Службата по храните и ветеринарните въпроси на ЕС /FVO/ ще бъде през март.