Сериозно повишение на котировките „продава" на брашното и хлебната пшеница бяха регистрирани по време на 44-та редовна борсова сесия на Пловдивска стокова борса, проведена в периода 01.-03.11.2006 год., съобщиха от борсата. 

При насипното брашно тип 500 ценовото повишение спрямо миналата борсова седмица достигна 15 % (от 367 на 425 лв/т без ДДС), при тип 700 то е с 16,57 % по-високо (от 350 на 408 лв/т без ДДС), коментират брокерите на борсата.

Най-висок ръст на котировката бе отбелязан при тип 1150 - 23,20% (от 250 на 308 лв/т без ДДС). Паметливи брокери припомнят, че това е второ повишение на котировките „продава" на суровината за насъщния от началото на м. септември и натрупаният ценови ръст достига сериозни стойности (при тип 500 - 34 %; при тип 700 - 36 %, а при тип 1150 - 54 %).

Натрупаното за едногодишен период увеличение в цената на брашното вече надмина 50 %. При тип 500 то е 50,17 % (от 283 в началото на м. ноември 2005 год. на 425 лв/т сега); при тип 700 - 50,81 % (от 267 на 408 лв/т), а при тип 1150 то достига рекордните 84,43 % (от 167 на 308 лв/т). Тъй като този ценови скок е констатиран при големите производители на брашно брокерите коментират, че вероятно нагласата при тези високи котировки е те конюнктурно да бъдат задържани за по-дълъг период от време - поне до края на тази година.

Увеличението на котировките на брашното при по-малките производители е по-малко. Повишението при тип 500 в опаковки по 50 кг. е 11 % спрямо миналата борсова седмица. Същите опаковки при тип 700 се предлагат с 12%-тно увеличение, а тези за тип 1150 - с 6,8%. Тази ценова несъразмерност брокерите коментират с факта, че ценово малките мелници следват по-близка по време конюнктура и следват тенденция на плавно повишение. Въпреки това общото заключение е за възходяща ценова тенденция. Тя се подкрепя и от ценови скок при предлаганата пшеница, припомнят още от пловдивската институция.

Поради широкия ценови диапазон на предлагане осредненото увеличение в котировката на пшеницата е с над 6 % спрямо миналата борсова седмица и с оглед ценовия тренд на брашното се очаква тя да заеме по-високи стойности до края на м. ноември въпреки появата на голям купувач на пшеница при цена от 225 лв/т без ДДС. Брокерите считат, че сключването на сделки при това ценово ниво би могло да окаже възпиращо въздействие върху цената на брашното, но продължаващият износ и изравняване на количеството произведена зърнена реколта до обществено приетия пшеничен баланс на страната ще оказва отрицателно въздействие върху възможността за сключване на сделки при това ценово ниво.