С изменения и допълнения на Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в България правителството въведе нова такса - за ползване на пътнически ръкав.

Това е съоръжението, което осигурява директен достъп между самолетите и летищната терминална сграда.

Въвеждането на таксата е необходимо поради пускането на новоизградения пътнически терминал на летище София. В него са инсталирани технологии и оборудване, каквито до момента не са функционирали на български летища.

Превозвачите ще заплащат 135 евро за първите 60 минути от установяването на самолет на ръкав и 30 евро за всеки следващи 15 минути.

Увеличени са таксите за обслужване на пътници - по международни линии от 9 на 12 евро и по вътрешни линии - от 1,5 на 5 евро.

Това увеличение отговаря на инфлационните процеси в страната за периода от април 2001 г., когато е определен размерът на сега действащите такси, както и на разходите за използването на новопостроения терминал, който е 3 пъти по-голям от съществуващия, разполага с ескалатори, асансьори, система за сортиране на багаж и др. видове съвременно оборудване.

Таксите се заплащат от авиопревозвачите.