Британската банка HSBC Holdings Plc - която е най-голямата в Европа - удвои нетната си печалба за първото полугодие (януари-юни) на годишна база и подобри прогнозата си за за нетните приходи от лихви за годината.

Както се отбелязва в официално съобщение на банката, нетната печалба за периода януари-юни възлиза на почти 17 милиарда долара, в сравнение с почти 8 милиарда долара за същия период на миналата година.

Брутнта печалбата на HSBC за първото полугодие скочи до 21,66 милиарда долара, при от 8,78 милиарда долара за същия период година по-рано.

Приходите на HSBC за полугодието на годишна база са нараснали с около 50%, до 36,88 милиарда долара.

Британската банка HSBC спира финансирането на нови петролни и газови проекти

Най-голямата европейска банка спира финансирането на петролни и газови проекти

С известни изключения

Нетният лихвен доход на банката се е увеличил за разглеждания период до 18,26 млрд. долара, при 13,39 млрд. долара за същия период преди година, основно поради по-високите лихви. Същевременно нетният лихвен марж бележи нарастване с 46 базисни пункта, до 1,7%.

Според актуализираната прогноза на банката, за цялата 2023 г., нетният й лихвен доход ще бъде над $35 млрд. При предишната прогноза показателят се очакваше да е не по-малко от $34 млрд.

Освен това, HSBC анонсира програма за обратно изкупуване на свои акции за сума до $2 милиарда, като обяви дивидент от 0,1 долара на акция.

Кога ще настъпи рецесия в Европа

Кога ще настъпи рецесия в Европа

Прогнозата на най-голямата европейска банка HSBC