През 2021 г. Европейския съюз е произвел над 3,1 милиарда литра сладолед, което е 4% увеличение спрямо предходната година, информира европейската статистическа агенция.

През същия период държавите членки на ЕС са изнесли 254 милиона килограма сладолед за страни извън ЕС на обща стойност 850 милиона евро. От друга страна, вносът на сладолед от страни извън ЕС възлиза на 71 милиона килограма на обща стойност 192 милиона евро. Докато количеството на вноса на сладолед извън ЕС намаля (-11%) в сравнение с 2020 г., износът се увеличи с 9%.

Германия е най-големият производител на сладолед сред страните от ЕС през 2021 г., с произведени 614 млн. литра. Следва Франция с 459 млн. литра и Италия с 381 млн. литра произведен сладолед, съобщава Евростат.

Освен че е най-големият производител на сладолед през 2021 г., Германия произвежда и най-евтиния сладолед - средно 1,4 евро на литър. Франция отчита средна цена от 2,0 евро за литър сладолед, а Италия - средна цена от 2,1 евро за литър сладолед.

През 2021 г. Франция е изнесла 57 милиона килограма сладолед, което представлява 22% от износа на сладолед извън ЕС. По този начин тя е най-големият износител на сладолед сред всички държави - членки на евросъюза, изпреварвайки Нидерландия (която е изнесла 38 милиона килограма сладолед, или 15% от общия износ извън ЕС). По този показател следват Италия (33 милиона килограма, или 13%), Германия (24 милиона килограма, или 10%) и Белгия (23 милиона килограма, или 9%).