United Group, водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, днес обяви, че рейтинговите агенции S&P Global и Moody's са отчели позитивна промяна в прогнозите си за компанията.

S&P Global промени прогнозата за United Group от стабилна към положителна, докато Moody's коригира прогнозата си от отрицателна към стабилна.

Тази стъпка е в резултат на успешната продажба на пасивна инфраструктура, собственост на United Group в България, Хърватия и Словения, на TAWAL - сделка на стойност от 1.22 милиарда евро или 20.1 пъти EBITDA (печалбата преди данъци, лихви, амортизация, след лизинг и преди МСФО 16). Постъпленията от тази сделка се използват за изплащане на предстоящите възстановими задължения и значително намаляване на дълга и задлъжнялостта.

United Group приема тези прогнози като доказателство за успеха на стратегическите инициативи на компанията, включително разширяването й на гръцкия и българския пазар. Компанията ще продължи да предприема действия за затвърждаване на финансовата си стабилност и търсене на потенциални възможности за растеж, както и ще продължи да инвестира в бъдещи иновации и разширяване на пазарното си присъствие.

Виктория Боклаг, изпълнителен директор на United Group, сподели: "Продажбата на нашите активи ни позволи да оптимизираме капиталовата си структура, да засилим финансовата си позиция и успешно да се справим със световните макроикономически предизвикателства. Ще продължим да се фокусираме върху изпълнението на нашата стратегия за растеж и да предлагаме все така иновативни и качествени услуги на нашите клиенти. Радвам се, че този успех бе признат и от S&P и Moody's."