Този месец държавните предприятия публикуваха годишните си финансови отчети за 2014 година. В тази връзка решихме да направим преглед на финансовото им състояние и по-конкретно на нетния финансов резултат и задлъжнялостта им. Анализираните от Института за пазарна икономика данни включват държавните предприятия, за които има публикувана информация, без болниците.

Общо за всички 152 разглеждани държавни предприятия (с държавно участие над 50%) финансовият резултат се влошава рязко през 2014 г. спрямо година по-рано. Докато за 2013 г. те отчитат 496 млн. лв. печалба след данъчно облагане, то през 2014 г. съвкупният резултат на същите предприятия вече е над 243 млн.лв. загуба. Т.е. само за една година финансовият резултат на държавните предприятия се влошава със 739 млн. лева. Основният виновник за това е НЕК, при който загубата набъбва над 4 пъти само за една година (виж таблица 2).

Освен че съвкупният финансов резултат се влошава драстично през 2014 г., прави впечатление и че броят на губещите предприятия също нараства през миналата година. Докато през 2013 г. от 152-те разглеждани предприятия 105 са били на загуба, 5 - с нулев финансов резултат и 42 - на загуба, то през 2014 г. предприятията на печалба намаляват на 93, тези с нулев резултат вече са 2, а губещите нарастват до 5.

Най-голяма нетна печалба за 2013 и 2014 има БЕХ, като тя намалява с 33% през последната година. В топ 10 са най-вече енергийни и инфраструктурни компании. Най-губещата и с огромна разлика пред останалите губещи държавни предприятия е НЕК, която отчита загуба от почти 600 милиона лева за 2014 г. и ръст на загубата повече от четири пъти спрямо 2013 г. Три от десетте най-губещи предприятия през 2014 г. са осъществили солидна печалба през 2013-та година - ТЕЦ „Марица Изток 2", „БДЖ - Товарни превози" и ДП „Пристанищна инфраструктура".

Десетте най-печеливши държавни предприятия за 2014 г., печалба след облагане с данъци, 2013 и 2014, хил.лв.

Държавно предприятие

Печалба, 2013

Печалба, 2014

"БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ" ЕАД

396 918

266 051

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

42 102

78 392

"БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

85 095

75 690

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ"

35 142

23 903

"ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР" ЕАД

- 4 661

19 633

"Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД - гр. София

4220

7 849

"БУЛГАРГАЗ" ЕАД

62 164

7 151

"ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА" ЕАД

4 361

6 397

"БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД

11 310

6 016

"КИНТЕКС" ЕАД

1 821

5 465

 

Десетте най-губещи държавни предприятия за 2014 г., загуба за 2013 и 2014, хил.лв.

Държавно предприятие

Загуба, 2013

Загуба, 2014

"НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ" ЕАД

- 137 230

-586 509

"ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2" ЕАД

5 302

-35 021

"БДЖ-ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" ЕООД

3 815

-20 624

НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

-19 594

-18 304

"ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" (ГУСВ) ЕАД

-16047

-15268

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА"

14 441

-15 180

"ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ" ЕАД

-601

-13 135

"СОФИЯ ТЕХ ПАРК" АД

-1 643

-7 038

СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД

-261

-6 658

"ВиК" ЕООД - гр. Добрич

-6185

-6584