Страните членки на Европейския съюз продължават активния износ на пшеница през новия селскостопански сезон, започнал на 1 юли. До 29 август за трети страни са доставили 3,67 млн. тона от зърнената култура, сочат данни на Европейската комисия, информира sinor.bg.

След значителното изоставане през юли спрямо началото на миналия сезон износът на пшеница от ЕС общо за първите 2 месеца вече е с 12% по-висок в сравнение със същия период на сезон 2020-2021 г., когато са експортирани 3,28 млн. тона.

Румъния е лидер по износ на пшеница от ЕС, като нейният дял в доставките от общността за трети страни е нараснал до 36% (1,31 млн. тона) от 23% в края на юли.

България задържа второто си място в класацията с 806 хил. тона, като същевременно увеличава дела си в общия износ на пшеница от ЕС до близо 22% от 18% преди месец.

Третото място остава за обичайния водещ производител Франция. Страната, която по традиция е пръв износител на пшеница от ЕС, сега е реализирала около 500 хил. тона от началото на сезона, но това означава спад до 13,6% от 16,5% от целия износ от ЕС в края на юли.

Основен клиент за произведената в ЕС пшеница е Алжир, закупил 539,3 хил. тона между 1 юли и 29 август (близо 20% от целия износ от общността). Но това количество е по-малко от получените от северноафриканската държава през същия период на миналия селскостопански сезон 667,98 хил. тона.

Втората по-големина дестинация на европейския пшеничен експорт е Южна Корея с 427,8 хил. тона, а трета е Йордания с 283 хил. тона. Следват Великобритания с 275 хил. тона и Виетнам с 259 хил. тона.