Заетостта при жените е по-висока отколкото при мъжете, но заплащането продължава да е по-ниско, въпреки че разликата се стопява през последните години. 

Заетостта е най-съществена във финансовия сектор, здравеопазването, ИКТ сектора, преработващата промишленост и в сферата на културата, спорта и развлеченията. Там заплащането на жените е с над 30% по-малко от това на мъжете. Това са част от изводите в ново изследване на Института за пазарна икономика.

Преброяването на населението от 2021 г. показа, че 2,9 млн. от общо 5,6 млн. души над 15-годишна възраст полагат или предлагат труд (работната сила). Делът на мъжете е значително по-висок - 57,1%, докато този на жените е 48,8 на сто.

Въпреки че по-малка част от жените са икономически активни, делът на заетите от тях е по-висок, а на безработните - по-нисък. През 2021 г. делът на заетите жени в работната сила е 90,7% (спрямо 89,5% при мъжете), а безработните - 9,3% (спрямо 10,5% мъжете).

Най-висок е делът на жените между 45 и 64-годишна възраст - 49,7%. При най-ниската (15-24 г.) и при най-високата възрастова група (65+ години.) участието на жените е значително по-ниско.

Снимка 254147

Източник: iStock

"Това означава, че делът на жените на пазара на труда е съсредоточен в най-активната възраст на трудовия живот, а участието им в работната сила започва по-късно и завършва по-рано спрямо това на мъжете", посочват авторите на анализа.

Регионите в страната с най-добри възможности за кариера на дамите:

  • Най-високи в София - 60% жени, спрямо 68% мъже
  • Най-ниски в Кърджали - 36% жени, спрямо 42% мъже
  • Най-малка разлика мжду половете - Благоевград, Кюстендил, Перник

Данните по региони сочат, че в София е най-висок процентът на жените (60 на сто), които участват в работната сила (спрямо 68% при мъжете), а най-нисък е в област Кърджали (36% участие на жените и 43% - на мъжете).

Пълноценното участие на жените в икономиката може да добави $20 трилиона към световния БВП

Пълноценното участие на жените в икономиката може да добави $20 трилиона към световния БВП

Според проучване

Областите с най-малка разлика в дела на работната сила между двата пола са Благоевград, Кюстендил и Перник (под 6 пр.п. разлика), а с най-висока - Добрич, Търговище и Шумен (с по 11 пр.п. разлика).

"Сравнително голяма част от жените не участват в работната сила в някои райони, където е висок делът на етническото, селското и сравнително по-ниско образованото население", обобщава Николов.

Той допълва, че "разликите при участието на мъжете и жените на трудовия пазар намаляват с нарастване на степента на образование".

Преимущесто на "женски" професии:

  1. Персонал, полагащ грижи за хората
  2. Помощници при приготвянето на храни
  3. Чистачи и помощници
  4. Друг помощен административен персонал
  5. Общи административни служители и оператори на организационна техника

Избор на професия

Изборът на професия е силно повлиян от традиционните роли на пола. Затова най-голям брой жени са наети в образованието, здравеопазването и социалните дейности (над 80%), с други думи в сектори, свързани с работата с хора.

Колко години получават пенсия за трета категория труд мъжете и жените?

Колко години получават пенсия за трета категория труд мъжете и жените?

Кой пол получава по-висока пенсия?

На другия полюс - с под 20% наети жени, са традиционно доминираните от мъжете сектори, като строителството и добивната промишленост. "Данните показват, че в секторите, в които е необходим личен контакт и работа с хора, са заети предимно жени, а в тези, в които се изисква основно физическа сила, преобладават мъжете", коментира Зорница Славова, старши икономист в ИПИ.

Заплащането

През 2021 г. средната брутна годишна заплата на дамите е 16 900 лв., а при мъжете - 20 500 лева.

"През последното десетилетие се наблюдава стабилен и постоянен ръст на заплатите и при двата пола, а разликата намалява. Докато през 2000 г. възнаграждението на жените е с близо 25% по-ниско от това на мъжете, през 2021 г. разликата е под 18 на сто", посочва авторът на изследването.

То установява, че докато при жените децата в семейството водят до "загуба" на заетост, при мъжете е точно обратното - те са фактор, който увеличава коефициента на заетост, независимо от образованието.

"Очевидното обяснение за противоположния ефект на децата е в разпределението на ролите в семейството, тъй като жените по-често избират да се грижат за децата и домакинството без да търсят формална заетост.

И обратно - мъжете се нуждаят от работни места, за да могат да издържат домакинството. Разбира се, има и друго обяснение, а именно, че работещите мъже по-лесно намират партньор, с когото да създадат семейство и деца", допълват от ИПИ.

Неравенство в заплащането: Къде жените взимат по 54 стотинки на ден?

Неравенство в заплащането: Къде жените взимат по 54 стотинки на ден?

В тази държава жените вършат две трети от работата, а взимат три пъти по-малко от мъжете