Проектна компания получи лиценз за независима система за природен газ (INGS) за 50 г. на територията на Гърция, след като подобно разрешително вече беше придобито за територията на България за срок от 35 г.

С публикувано решение на гръцкия енергиен регулатор RAE, проектната компания, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, ще може да изпълнява дейността по пренос на природен газ за период от 50 години.

Подобна лицензия за 35-годишен период вече е издадена от българския регулатор КЕВР. Очаква се КЕВР да издаде окончателното разрешение за започване на лицензионната дейност съобразно процедурата по въвеждане в експлоатация, съобщават от компанията, като допълват, че лицензирането е ключова стъпка по пътя към подготовка на интерконектора с Гърция за експлоатационна фаза и е потвърждение, че ICGB е ресурсно и технически подготвена да осъществява дейността по пренос на природен газ.

ICGB влиза у нас

Новият независим газопреносен оператор влиза у нас

Интерконекторът помага директно за сигурността на доставките и постигането на конкурентни цени

От ICGB посочват, че лицензирането на компанията в Гърция бележи изключително важен етап от цялостната регулаторна подготовка на проекта IGB и е един от последните регулаторни процеси след успешното сертифициране на ICGB като независим преносен оператор.

В началото на юли, след изпълнена съгласувателна процедура с Европейската комисия, беше издадено съвместно решение от националните регулатори на Гърция и България за сертифициране на ICGB. Предстои въвеждането на нов двустепенен управленски модел на ICGB, което е задължително изискване по линия на преструктурирането на компанията като независим преносен оператор.

"С тази успешна стъпка в регулаторен аспект правим още една крачка напред към финализирането на подготовката за фазата на експлоатация на газоповода. От техническа гледна точка най-важно за нас остава гръцката компания изпълнител да завърши максимално бързо интеграцията и изпитанията на автоматичната система за контрол и управление - така наречената SCADA система. IGB е проектиран като първият изцяло автоматичен газопровод в България и за ефективната и безопасната му експлоатация този процес не може да бъде пренебрегнат", заявиха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Константинос Караянакос. Те подчертаха, че разчитат на засилена институционална подкрепа за съкращаване на сроковете по оставащите административни процедури, така че интерконекторът да заработи възможно най-скоро.

ICGB стартира търга за газовата връзка с Гърция

Търси се строител за тръбата, която се очаква да намали зависимостта на България от руски газ

Процедурата е за €145 милиона, строителството трябва да започне до края на годината

От компанията отбелязват, че IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Проектът свързва България с Южния газов коридор и ще позволи осъществяването на сигурни доставки от разнообразни източници до редица страни, включително до Молдова и Украйна.

Проектът IGB (Междусистемна газова връзка Гърция-България) се реализира от смесеното инвестиционно дружество "Ай Си Джи Би" АД, регистрирано в България през 2011 г. с акционери БЕХ ЕАД (50%) и IGI Poseidon (50%). Съакционерът IGI Poseidon e дружество, регистрирано в Гърция, с акционери гръцката компания DEPA International Projects (50%) и италианската енергийна група Edison S.p.A (50%).

Испания, Португалия и Гърция въстанаха срещу мерките на ЕС за съкращаване потреблението на газ

Испания, Португалия и Гърция въстанаха срещу мерките на ЕС за съкращаване потреблението на газ

Според Испания и Португалия задължителните намаления са несправедливи, особено като се има предвид, че и двете страни използват много по-малко руски газ, отколкото други

В съответствие с устава си, "Ай Си Джи Би" АД следва да бъде собственик на газопровода IGB, като извършва финансиране на реализацията му, разпределяне на преносния му капацитет и получаване приходите от преноса на природен газ.

Газопроводът IGB е проектиран за свързване с гръцката национална газопреносна система (DESFA S.A.) и с Трансадриатическия газопровод (TAP AG) в района на Комотини (Гърция), и с българската газопреносна система (Булгартрансгаз ЕАД) в района на Стара Загора. Общата дължина на газопровода е 182 км, диаметърът на тръбата - 32"" - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/год. в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.