Задълженията на населението към фирмите, занимаващи се с кредитиране, не са кой знае колко големи на фона на потребителските и жилищни заеми предоставени от банките. Според статистиката на БНБ към средата на 2019-а вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.66 млрд. лв. (2.3% от БВП ) при 2.43 млрд. лв. (2.3% от БВП ) в края на юни 2018 година. Те се увеличават с 9.7% (235.3 млн. лв.) спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. и с 5.7% (143.7 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година.

"В структурата на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД (нетърговски организации обслужващи домакинствата) преобладават потребителските кредити, които са 1.991 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2019 година. Те се увеличават с 18.3% (308.6 млн.лв.) на годишна база и с 4.6% (87.3 млн. лв.) спрямо края на март 2019 година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектор Домакинства и НТООД нараства от 92.4% към края на юни 2018 г. до 93.3% към края на същия месец на 2019 година.

Размерът на жилищните кредити в края на второто тримесечие на 2019 г. е 33.1 млн. лв. и намалява с 10.8% (4 млн. лв.) в сравнение с края на юни 2018 година и с 0.1% (0.03 млн. лева) спрямо март 2019 г. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от сектор Домакинства и НТООД е 1.6% в края на юни 2019 г. при 2% в края на същия месец на 2018 година", пише БНБ в своя тримесечен анализ на сектора. С други думи над 2.32 млрд. лева от заемите предоставени от фирмите за кредитиране са за граждани.

Само за сравнение ще посочим, че към средата на 2019-а потребителските кредити отпуснати от банките са за около 11 млрд. лева и продължават да растат. На този фон задълженията на населението към фирмите за кредиотиране не изглеждат толкова големи. При това една голяма част от тези задължения са към една единствена комания. Това е "УниКредит Кънсюмър Файненсинг", която е дъщерна на "УниКредит Булбанк" и по същество изцяло е поела бизнеса й с потребителските заеми.

По тази причина потребителските кредити в банката са символични за размеритте й сума - около 206 млн. лева, която намалява прогресивно - с по 10-15% годишно. Всъщност това са остатъци от стари по-дългосрочни потребителски заеми отпуснати от банката преди "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" да поеме тази част от бизнеса й. Що се отнася до самата компания за кредитиране, според информацията на сайта й тя е предоставила заеми на граждани за повече от 1.1 млрд лева. Това означава, че тя държи над 47% от всички кредити за населението отпуснати от такива компании.

Със сигурност на "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" се дължи на пръв поглед необичайния за този сектор на финансовия бизнес факт, че преобладаващата част от заемите за граждани отпуснати от фирмите за кредитиране е за срок над 5 години. Както пише БНБ за целия сектор: "преобладават кредитите над 5 години, които са 1.201 млрд. лв. в края на юни 2019 година. Те се увеличават с 18.7% (189.4 млн.лв.) спрямо края на юни 2018 г. и с 5.7% (64.4 млн. лв.) в сравнение с края на март 2019 година. Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията по кредити нараства от 41.6% в края на юни 2018 г. до 45.1% в края на същия месец на 2019 година".

Доминацията на заемите над 5 години наистина изненадва, защото сме свикнали да говорим за фирмите за кредитиране, като за компании за бързи кредити, чийто основен бизнес е да дават малки заеми до заплата или за три-четири месеца. Но се вижда, че това не е съвсем така. Според статистиката на БНБ заемите до една година са 589.2 млн. лв. в края на юни 2019 г., като се увеличават с 15.5% (78.9 млн.лв.) спрямо края на същия месец на 2018 г. и с 9.3% (50.4 млн. лв.) всравнение с края на първото тримесечие на 2019 година.

Явно доминацията на "УниКредит Кънсюмър Файненсинг" сериозно променя общоприетата картина за този пазар. Със сигурност тя сериозно ще повлияе и върху общите му данни за цената на кредитите, които тези фирми отпускат, защото средната лихва по нейните заеми е 9-10% годишно.

Общото разбиране е, че цената на заемите, отпускани от фирмите за кредитиране надвишава в пъти банковите лихви, чийто среден размер за потребителски заеми е малко над 8% а годишния процент на разходите е около 10 процента. При повечето фирми за кредитиране тези нива са около регулативния максимум от 40% годишно, а с таксите за неизпълнение на различни условия цената на заемите, които плащат клиентите им, достигат нерядко трицифрени числа. За това бизнесът на много от тези фирми предизвиква недоволството на немалко техни клиенти, които им слагат етикета лихвари, който се разпространява върху целия сектор.

Причината обаче за тези тежки условия е че към подобни компании се обръщат лица, които не могат да се доберат до банков заем заради ниски доходи, непостоянна работа или натрупана текуща задлъжнялост. Това е рискова група от клиенти и това се доказва от факта, че към края на юни 2019 г. размерът на необслужваните кредити е 198.9 млн. лева. Вярно е че тази сума намалява с 28.5% (79.2 млн. лева) в сравнение с края на юни 2018 г. и с 1% (2 млн. лева) спрямо края на март 2019 година. Но е над 8.5% от всички заеми предоставени от фирмите на фраждани, което не е малък процент.