С опит от страна на потребителите да изчистят непогасените си дългове започна 2020 година за пазара на необслужвани вземания. Това показват наблюденията на една от водещите компании в сектора за управление на задължения Frontex International.

Консултантите отчитат добра събираемост през първия месец на годината, което е прецедент, тъй като краят на дългия декемврийски празничен период традиционно е свързан с финансови затруднения за домакинствата за известен период от време. "На фона на засилващите се твърдения за забавяне на икономиката и финансова нестабилност, свързана с бъдещето на родната валута, картината на пазара на необслужвани вземания е по-скоро положителна. Потребителите към момента демонстрират финансова стабилност и дори предпочитат да се справят с непогасените си дългове. Отчетохме наистина силен януари на 2020 г., което е необичайно и с видимо нетипични за този период на годината показатели. Свикнали бяхме да виждаме домакинства с проблеми след неразумно коледно и новогодишно харчене, но 2020 г. дава знак за повишаващи се доходи и добра прогнозируемост на пазара.", казва Лилия Димитрова, изпълнителен директор на Frontex International.

Пет съвета за елиминиране на дълговете през 2020 г.

Пет съвета за елиминиране на дълговете през 2020 г.

Оказва се, че някои начини за спестяване всъщност се обръщат срещу нас

Основна тенденция на пазара е обединяването на задължения, което е и едно от обясненията на повишаващата се събираемост.

"Наблюдаваме случаи, в които един член на семейството решава да изтегли заем, с който да се погасят всички необслужвани до момента задължения, последици от действия на други членове на домакинството. Подобна стъпка говори за добре обмислени и последователни действия с цел подобряване на финансовото състояние на цяло едно или повече домакинства. Това е изключително позитивен знак както за общата икономическа картина, така и за повишаващото се ниво на финансова грамотност на българите. Въпреки това, остава още много работа в посока повишаване на финансовата култура на населението.", допълва Димитрова.

Над половината от българите са теглили кредит от небанкова финансова институция

Над половината от българите са теглили кредит от небанкова финансова институция

Според 75% от респондентите, най-големият недостатък е високата лихва

По възраст

Най-много на брой и към края на периода са изпадналите в просрочие потребители - между 40 и 49 години. Те изпитват затруднение с изплащането средно на 2 700 лв.

Малко по-младите потребители между 30 и 39 години, представляват 25% от затруднените платци, но задлъжняват за значително по-малка средна сума или около 1700 лв.

Най-сериозен, с над 2 900 лв. е средният размер на вземането при хората между 50 и 59 години, които пък представляват 22% от общия брой.

Най-малък е делът на най-възрастните - над 70-годишни, които не са успели да платят заем в среден размер от малко над 1 100 лв.

Снимка 469931

Най-незначителни са непогасените заеми на най-младите - до 29 години. Те задлъжняват за под 900 лева и представляват 7% от всички потребители. Средният размер при най-ниската и най-високата възрастова категория остава без съществени промени спрямо данните към края първото полугодие на миналата година.

Хората с по-големи по обем заеми през 2019 г. успяват да се издължат напълно и по-бавно спрямо потребителите с малки вземания - за около 27 календарни месеца. В същото време най-младите потребители изплащат задълженията си изцяло си за около 23 месеца, а най-възрастните - за 20 месеца.

Пътеводител на кредитополучателя: 7 важни въпроса за ипотечните заеми

Пътеводител на кредитополучателя: 7 важни въпроса за ипотечните заеми

Ако планирате да теглите финансов ресурс, тези съвети ще са ви много полезни

От компанията отчитат тенденция на съществен спад в средния размер на задълженията по населени места за цялата година в сравнение с първото ѝ полугодие. Докато към юни 2019 стойността на средното непогасено задължение е над 3000 лв. в градовете София, Бургас, Видин, Плевен, Варна, то към края на декември подобна стойност е актуална единствено в морската столица. "Средният размер на дълговете по населено място в края на първото полугодие на 2019 г. бе значително по-голям спрямо от показателите за целия 12-месечен период. Причините за това са не само в по-добрата финансова дисциплина на потребителите и желанието за изчистване на кредитното им досие, но и в по-ниския размер на отпуснатите кредити", коментира Лилия Димитрова.