Доставчикът на транспортни и логистични услуги "Гебрюдер Вайс" (Gebrüder Weiss Holding AG) завърши интегрирането на бизнес дейностите на логистичната фирма "Ренус България", съобщиха от австрийския холдинг.

Така "Ренус България" предава бизнес дейностите си на "Гебрюдер Вайс" и компанията се оттегля от българския пазар в областта на сухопътните превози.

Локациите и служителите на "Ренус България" се интегрират в "Гебрюдер Вайс". Българското дъщерно дружество разширява гамата си от услуги, за да включи и услуги за доставка до дома.

Дъщерното дружество на "Гебрюдер Вайс" се разшири с четири нови локации. Добавени бяха клонове в Бургас, Свиленград, Варна и Пловдив.

Освен това, 80 служители на "Ренус България" имат нови перспективи в рамките на "Гебрюдер Вайс". Служителите от офиса на "Ренус" в София се преместват в терминала на "Гебрюдер Вайс" в Мусачево, който беше разширен.

Lidl строи трета логистична база в България

Lidl строи трета логистична база в България

Там ще бъдат отворени 250 работни места

"С консолидираната мрежа от локации и новия персонал можем още по-добре да отговорим на логистичните изисквания на нашите клиенти в България. Едновременно с това разширяваме услугите си в областта на доставката до крайни клиенти", коментира Мариета Григорова, регионален мениджър за България на "Гебрюдер Вайс".

Компанията е един от пазарните лидери при доставките до крайните клиенти в няколко страни в Централна и Югоизточна Европа. В България компанията работи активно в областта на сухопътния, въздушния и морския транспорт и логистиката от 1993 г.