Върховният административен съд (ВАС) е взел решение, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) неправилно е отказала на "Инерком" да образува второ производство по сделката за българските активи на ЧЕЗ. Решението на съда е от 20 ноември т.г.

На 18 октомври антимонополният регулатор взе решение, че не може да образува второ производство, като посочи като пречка подадената пред ВАС жалба срещу първоначалното решение за отказ.

Върховните съдии обаче тълкуват закона по-различно от КЗК. Според тях, отказът е "съществено нарушение на процесуалните правила".

"Да не се образува производство като резултат по този текст се достига само при неотстраняване на нередовности, каквито в случая нито са констатирани, нито са съобщени на дружествата. Следователно в противоречие със закона председателят не е образувал производство по така подадено уведомление", пише още в решението.

Така КЗК ще трябва да образува нова преписка. Какъв ще е нейният резултат, е трудно да бъде прогнозирано. От една страна комисията може да започне производство и да го спре повторно заради висящото във ВАС дело. Това посочват и от съда - дори и да реши да го прекрати, КЗК все пак трябва да стартира ново производство.

Както от "Инерком" обаче посочват, ситуацията сега е по-различна, тъй като дружеството се освободи от фотоволтаиците, които се превърнаха в препъни камък при първото решение.

Вчера стана ясно, че ЧЕЗ започва паралелни преговори с втората класирана компания - "Индия Пауър". Продължават и разговорите с "Инерком".

ЧЕЗ започва преговори с "Индия Пауър" за българските активи, но не се отказва и от сделката с "Инерком"
Обновена

ЧЕЗ започва преговори с "Индия Пауър" за българските активи, но не се отказва и от сделката с "Инерком"

Разговорите с индийската компания ще бъдат водени паралелно