С 11,6% ще нараснат разходите за здравеопазване през 2019 г. спрямо т.г., показва изчисление на Института за пазарна икономика (ИПИ), съобщено по време на представянето на 16-тия пореден Алтернативен бюджет. Увеличението се дължи предимно на по-високите здравни осигуровки, посочват оттам. Така разходите на българите са почти колкото средното ниво в Европейския съюз, при два пъти по-ниско БВП на глава от населението в страната.

Снимка 388232

Източник: ИПИ

Източник: Алтернативен бюджет 2019, Институт за пазарна икономика, Калоян Стайков

Данните от последните години показват увеличения на разходите за здравеопазване всяка година при липса на визия за средносрочна политика. Системата става все по-централизирана, а реформите са под формата на разходни "кръпки" вместо цялостна промяна, според Калоян Стайков, старши икономист в ИПИ.

Снимка 388231

Източник: ИПИ

*(СПС) стандарт на покупателната способност

Източник: Алтернативен бюджет 2019, Институт за пазарна икономика, Калоян Стайков

Някои от предложените от ИПИ препоръки за сектора включват прехвърляне на 2 процентни пункта от вноската за здраве към частен фонд като първа стъпка към разбиване на монопола на НЗОК. Нужно е и преобразуване на системата, така че фокус да е пациентът, а не болницата и необходимостта тя да получава финансиране независимо от предлаганото качество на услугите, казват оттам.

За подобряване на системата е нужно и създаване на конкуренция на всички нива, което да позволи на пациентите избор къде да се осигуряват и лекуват; създаване на информационна система, както и свеждане на ролята на държавата до създаване на рамка и социални дейности.

Необходима е оценка на реалната стойност на здравните услуги, разходите на болниците, лекарствения пазар и пазара на медицински изделия, както и на нерегламентираните доплащания в здравеопазването, казват още от ИПИ.

Снимка 388235

Източник: ИПИ

Източник: Алтернативен бюджет 2019, Институт за пазарна икономика, Калоян Стайков