Интернет, персоналните компютри и мобилните телефони революционизираха живота ни и днес всички сме свикнали с по-бързия достъп до информация, във всеки един момент от денонощието в сравнение с миналото. Тази революция се пренася и в публичния сектор чрез електронното управление и очакванията ни като граждани за бърза, сигурна и спестяваща време комуникация с администрацията. Държавите по целия свят признават значението и предимствата на електронното управление и търсят решения за оптимизиране на административните услугите за гражданите и бизнеса.

От 2015 г. насам Оперативна програма "Добро управление" е основният инструмент за осъществяване на електронното управление в България. С финансовата подкрепа на ЕС са финансирани 56 мащабни проекта, насочени към електронни услуги, информационни портали и системи, които спомагат както за развитие на услугите в областта на електронното управление и разширяване употребата на ИКТ от страна на публичните администрации, така и за опростяване на бизнес средата и намаляване на бюрокрацията. Само по Оперативна програма "Добро управление" са реализирани над 450 електронни услуги - спестяващи време и достъпни от различни видове устройства.

Информационна кампания "Времето ти е от значение" стартира в началото на септември и насочи вниманието към електронното управление . В нея се предоставя информация за резултати от приключили проекти и редица електронни услуги, както и начина на ползването им, финансирани по Оперативна програма "Добро управление" .

В рамките на кампанията, се представят ключови системи и портали на разбираем и достъпен за широката общественост език като се стимулира тяхното използване. Основен канал за комуникация е специално създадената страница във Facebook "Времето ти е от значение", в която са представени електронни услуги, предоставени от Национална Агенция за Приходите, Национален Осигурителен Институт, Агенция по Вписванията и др. администрации както и портала EGOV.BG - единна входна точка за достъп до електронни услуги и важен елемент от ключовите хоризонтални системи на електронното управление, финансирани по Оперативна програма "Добро управление". В EGOV.BG, всеки гражданин има достъп в удобно време и от удобно място до над 1844 административни услуги и 502 администрации, в повечето случаи и на по - ниска цена.

Цифровата трансформация е продължителен процес, а финансова подкрепа от Оперативна програма "Добро управление" е само един от инструментите по пътя на неговото развитие, внедряване и комбиниране на цифрови технологии във всички сфери на обществения и стопански живот. Другият фактор са гражданите и бизнеса.

"Трябва да осъзнаем, че в условията на цифрова трансформация потребителите са двигател на промяната. - сподели г-жа Ирена Първанова (Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма "Добро управление"). От нас, гражданите зависи, да имаме електронен подпис, да се информираме и да ползваме електронни услуги, платформи и системи, предоставени от администрацията.

Затова нашето послание е: Използвай електронни услуги - защото... Времето ти е от значение!"