През последните години онлайн пазаруването се превърна в нещо съвсем обикновено, което е част от ежедневието на хората. Само за седем години до 2014 г. дялът на интернет продажбите в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е нараснал до 31%.

Най-голямо развитие има в Белгия, Естония, Франция, Швейцария и Словакия. Повече от една трета от хората в Дания, Норвегия и Великобритания пазаруват от интернет магазини.

Техният дял в държави като Чили и Турция обаче е около 10 на сто, а в Колумбия и Мексико дори по-малко – около 5 на сто.

Според изследване на ОИСР по-голямата част от онлайн търговията е свързана с услуги в туристическия сектор, както и с продажбата на музика, книги, игри и билети за различни събития. През последните години остър ръст има и на приходите от продажби на храни и хранителни продукти.

Експертите от ОИСР посочват, че дигиталната икономика има забележителен потенциал за развитие, тъй като все още доста малко фирми използват пълния потенциал на глобалната електронна мрежа.

95% от дружествата с повече от 10 служители имат достъп до интернет, но едва 31 на сто от тях използват специализиран софтуер, който би подпомогнал работата им. 22 на сто от фирмите пък използват облачни услуги, а 21% изпълняват поръчки, заявени по електронен път.