Чувствителен риск от забавени плащания и лоши вземания в 11 сектора от българската икономика отчита регулярният рейтингов доклад на глобалния лидер в застраховането на кредитен риск Allianz Trade. В предупредителната "оранжева" зона попадат близо две трети от наблюдаваните общо 18 сектора. Това са Автомобилостроене, Автомобилни части, Строителство, Транспорт, Химическа индустрия, Текстил, Металургия, Машиностроене и оборудване, Транспортно оборудване, Битови стоки и оборудване, както и Търговия.

Спрямо 2022 година подобрение се отчита само за сектор Енергетика, като той преминава към т. нар. "жълта зона" на умерен риск. Със същата оценка в България остават секторите Електроника, Производство на хартия, Компютърни технологии и телекоми, както и Фармацевтична индустрия, Селско стопанство и хранително-вкусова.

Единственият сектор в България, който попада в най-добрата "зелена зона" на нисък риск, е Софтуер и ИТ услуги

На този фон  оценката на Allianz Trade за риска от забавени плащания и лоши вземания по сектори на глобално ниво показва, че най-обезпокоителна е ситуацията в Строителството, което единствено попада в червената зона на "висок риск".

Основна причина за това са динамичните промени в средата - лихвите по кредити, цените на различни пазари и сегменти, новите изисквания и регулации за зелена урбанизация, навлизането на "умни" сгради, както и недостигът на квалифицирана работна ръка.

Увеличение на преките чуждестранни инвестиции - в кои сектори е ръстът

Увеличение на преките чуждестранни инвестиции - в кои сектори е ръстът

По-малки са разходите за земя, сгради, машини и транспортни средства

Повишен риск в световен план се индикира в още два сектора - Текстил и Металургия, въпреки че те все още остават в "оранжевата зона" на чувствителен риск. Най-стабилно е положението с разплащанията при компаниите от двата сектора, които са в "зелената зона" - Софтуер и ИТ услуги и Фармацевтична индустрия. 

Основни предизвикателства

Анализаторите на Allianz Trade не изключват възможността до края на годината да се наложи понижаване на рейтинги на сектори в различни държави и на глобално ниво. Основна причина за това се очаква да бъдат сериозните предизвикателства пред компаниите на макроикономическо ниво.

Сред най-проблемните теми са осезаемото забавяне на икономическия ръст в световен мащаб до нивата от 2019 година, намаляването на приходите на бизнесите, увеличаването на лихвите, приближаването на редица европейски икономики до ръба на рецесията, намаляването на обема на търговията заради преориентирането на потребителските разходи от стоки към услуги след Covid кризата.

"Въпреки че в България засега нямаме сектор, който да попада в "червената зона" на най-висок риск, ситуацията изисква повишено внимание от страна на бизнеса, особено за компаниите, които имат и външнотърговски отношения. Сериозните предизвикателства на макроикономическо ниво и забавянето на ръста в Европа, където са локирани голяма част от партньорите на българските фирми, е предупредителен сигнал те да обърнат още повече внимание на събирането на вземанията си", коментира Камелия Попова, която е управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.

Застраховката на търговски кредити остава един от най-силните инструменти за защита на бизнеса. 

На ниво държава Allianz Trade запазва рейтинга на България без промяна на B2. Тоест, в страната ни има "умерен риск" от забавени плащания и лоши вземания.

Българите притежават €100 милиарда нетно финансово богатство, но прогнозите са песимистични

Българите притежават €100 милиарда нетно финансово богатство, но прогнозите са песимистични

Световното богатство регистрира най-големия си срив след Глобалната финансова криза през 2008 г.