Индонезия, която е най-големият производител на палмово масло в света, планира да намали през 2023 г. износа си с 20% спрямо миналата година. През 2022 г. износът на Индонезия от тази важна суровина за хранителната и парфюмерийната промишленост беше повече от 30 милиона тона, което значи, че през тази година ще бъде около 24 млн. тона.

Водещият икономически вестник на Япония Nikkei пише днес, че основната причина за съкращаването на износа на палмовото масло е намерението на властите в страната да увеличат дела на палмовото масло, добавяно към дизеловото гориво.

От февруари съдържанието на палмово масло в дизеловото гориво ще бъде увеличено от сегашните 30% на 35%. Това цели да намали зависимостта на Индонезия от вноса на петрол и да намали емисиите на парникови газове в атмосферата. В бъдеще делът на палмовото масло в дизеловото гориво в страната може да бъде увеличен до 40%, отбелязва изданието.

Около 90% от производството в света на палмово масло се пада на Индонезия и Малайзия, която е на второ място сред износителите му. Тази година обаче поради лошите метеорологични условия, е възможно доставките от Малайзия да бъдат намалени.

Според Nikkei, това пък може да доведе до повишение на цените на палмовото масло на международните пазари и да предизвика още по-голяма нестабилност на международните пазари на храни.

Най-големият производител в света на палмово масло спира износа му

Най-големият производител в света на палмово масло спира износа му

Индонезия иска да осигури вътрешното потребление