Индустриалното производство в Румъния дава първи сигнали за наближаваща криза на фона на очаквания за съкращаване на работни места в резултат на по-слабо вътрешно търсене. Това показва ново издание на индустриалния барометър в северната ни съседка, цитирано от Business Review.

"Въпреки че поръчките за износа са нараснали слабо през май, вътрешното търсене остава слабо, компаниите намаляват броя на служителите си с цел намаляване на производствените разходи при по-слаба активност в сектора", показва проучването.

Като по-лош сигнал се посочват влошените очаквания на мениджърите за следващите месеци. Индикаторът, отчитащ доверието на бизнеса, е спаднал до 62 пункта през май при ниво от 70 пункта през януари.

Защо в най-малко развития регион в Румъния безработицата е най-ниска?

Защо в най-малко развития регион в Румъния безработицата е най-ниска?

Някога той беше източник на работна ръка за големите икономически центрове в страната

През 2018 година промишленото производство в Румъния отчете ръст от 3,5%, което беше значително под прогнозното ниво от 4,5%. Това е лоша новина за страната, която разчита за близо една четвърт от брутния вътрешен продукт (БВП) на индустрията.

В резултат на по-слабата активност през миналата година БВП на северната ни съседка се увеличи с 4,1 на сто, което беше доста под очакванията.

За първите четири месеца на 2019 година индустриалното производство отчита слабо повишение. През периода януари - април то е нараснало с 0,8 на сто.

Автомобилната индустрия осигурява 14% от БВП на Румъния

Индустрията, която допринася за 14% от икономиката на Румъния

Секторът отговаря и за 26% от износа на северната ни съседка