В находището "Ядар" в Сърбия има запаси на руда от 16,6 млн. тона при концентрация от 1,18% литиев оксид и 13,4% боров триоксид, предаде mining.com. Това формира около 10% от глобалните доказани резерви на метала в момента. Предварителните тестове показват, че литият от него може да се използва за производството на батерии.

Очаква се обаче пълните изпитания да са готови до края на 2021 г. "Мащабите високата минерализация на "Ядар" дават потенциала за дългосрочен цикъл на операции при ниски разходи на добиване", посочват от компанията в изявление.

Европейската "треска за литий" може да започне от тази скандинавска държава

Европейската "треска за литий" може да започне от тази скандинавска държава

Във Финландия бяха открити 9 млн. тона от жизненоважния за електрониката и електромобилите метал

Борната киселина е сред основните суровини за производството на стъкло и торове. Добиването ѝ от Сърбия само ще увеличи дела на Rio Tinto на този пазар. Прогнозата е добивът да достигне 160 хил. тона борна киселина и 255 хил. тона содиев солфат като субпродукти годишно.

Но основната суровина, която ще се добива от най-големия минен проект за литий в света в момента, е именно лития - 55 хил. тона годишно.

До момента Rio Tinto е инвестирала над 200 млн. долара за инженерни дейности, придобиване на земята, заплати и подготовка за строителни дейности, разрешителни и инфраструктура.

Когато окончателните проучвания на компанията бъдат готови и тя получи всички разрешителни, строителните дейности ще отнемат до четири години.