През първия месец на извънредното положение в България повече от половината компании в няколко различни сектора на икономиката са се свили, а най-засегнати остават дружествата, заети в областта на културата, спорта и други подобни дейности.

Това показва оценката на Националния статистически институт (НСИ) направена на база анкета, проведена сред нефинансовите предприятия у нас. В нея са включени 3770 дружества с общо 230 000 наети лица.

По-слаби приходи отчитат над 70% от фирмите в областта на културата и спорта. На второ място след тях като най-засегнати са тези в областта на търговията, транспорта и ресторантьорството. При тях 56,3% отчитат по-слаби приходи. Това важи и за близо 53% от тези в индустрията и професионалните дейности, научни изследвания и администрация. В строителния сектор 51,2% отчитат спад на приходите си, показват данните.

Снимка 476992

Източник: НСИ

Според данните на НСИ 53,5% от включените в анкетата компании са посочили, че отчитат намаление през март в сравнение с февруари, а едва 9,5% са регистрирали увеличение на приходите.

Що се отнася до плановете на предприятията за техните служители положителният сигнал е, че 73% от тях посочват, че не възнамеряват да освобождават хора. От друга страна обаче една четвърт от дружествата готвят съкращения в рамките на следващия един месец.

Снимка 476993

Източник: НСИ

През изминалия месец 17,2% от анкетираните потвърждават, че са намалили броя на служителите си, а 5,2% са наели нови хора. Относително малък е и делът на компаниите, възползвали се от мярката "60/40" - 7,6% от предприятията. Най-голям е делът на дружествата, пуснали свои служители в платен или неплатен отпуск, съответно 41,8 и 24,4%.

Като цяло 15,4% от анкетираните фирми очакват дейността им да остане временно преустановена в рамките на следващия месец, а 2% очакват да прекратят дейността си.

Снимка 476991

Източник: НСИ