През първото тримесечие на годината туризмът в Гърция е отчел двойно по-голям ръст от средния в глобален мащаб, показват последните данни на Световната туристическа организация към ООН.

Броят на посетителите в страната продължава да расте през периода януари - март в световен мащаб, но с по-бавен темп от отчетения за предходните години. Данните сочат, че растежът е в рамките на 4% за света.

Междувременно за тези три месеца туристите в Гърция са с 7,8% повече в сравнение със същия период на предходната година до 1,926 милиона души, сочат изчисленията на Bank of Greece, цитирани от Kathimerini.

Приходите за сектора за отчетения период достигат 760 милиона евро, което е увеличение от 37,2% на годишна база.

Европа, която е най-големият туристически пазар в света, отчита 4% годишно увеличение на посетителите за първото тримесечие.

В глобален мащаб най-голям ръст отчитат Карибите и Африка от съответно 17 на сто и 11 на сто.