Външният дълг на България продължава да намалява. Към края на месец май 2018 г. той е бил 32,788 милиарда евро, или 61,2 процента от брутния вътрешен продукт. Така той записва спад от 1,6% спрямо година по-рано (520 милиона евро) и 4,2 процента (1,451 милиарда евро) от същия месец на миналата година, показват данните на Българската народна банка.

Скорошни данни на Европейската статистическа агенция наредиха България на трето място в Европейския съюз по най-ниско съотношения на дълг към брутния вътрешен продукт.

Дългосрочните задължения са 25 073.8 млн. евро (76.5% от брутния дълг, 47.5% от БВП), като намаляват с 466.6 млн. евро (1.8%) спрямо края на 2017 г. (25 540.4 млн. евро, 76.7% от дълга, 50.6% от БВП).

Дългосрочният дълг намалява с 1255.3 млн. евро (4.8%) спрямо май 2017 г. (26 329.1 млн. евро, 52.2% от БВП). Краткосрочните задължения възлизат на 7715.1 млн. евро (23.5% от брутния дълг, 14.6% от БВП) и намаляват с 53.3 млн. евро (0.7%) спрямо края на 2017 г. (7768.4 млн. евро, 23.3% от дълга, 15.4% от БВП).

Краткосрочният външен дълг намалява със 196.2 млн. евро (2.5%) спрямо май 2017 г. (7911.2 млн. евро, 15.7% от БВП). Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на май 2018 г. е 5631.4 млн. евро (10.7% от БВП). Спрямо края на 2017 г. (5719.2 млн. евро, 11.3% от БВП) той намалява с 87.8 млн. евро (1.5%).

В края на май 2018 г. вътрешнофирменото кредитиране е 12 731 млн. евро (24.1% от БВП), което е с 49.8 млн. евро (0.4%) повече в сравнение с края на 2017 г. (12 681.2 млн. евро, 25.1% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране нараства с 250.8 млн. евро (2%) спрямо май 2017 г. (12 480.2 млн. евро, 24.7% от БВП).