Група собственици на беларуски държавни облигации изпратиха на Минск известие за неизпълнение на пет емисии облигации. Инвеститорите притежават ценни книжа от тези емисии на обща стойност 178 млн. долара. Ако Беларус не изплати задълженията си, руските инвеститори могат да започнат производство в арбитражен съд в Лондон

Група инвеститори (осем физически лица и пет компании) изпратиха на ръководителя на Министерството на финансите на Беларус Юрий Селиверстов известие за неизпълнение на пет емисии еврооблигации (Беларус 2023, Беларус 2026, Беларус 2027, Беларус 2030, Беларус 2031), съобщава РБК съобщава с позоваване на копие от документа, представител на инициативната група и нейния коментар към изданието. В писмото се посочва, че неговите инициатори притежават ценни книжа от тези емисии на стойност 178 милиона долара. Сумата на изброените емисии държавни облигации е около 3.25 млрд.  долара.

Беларус спря директните плащания по тези облигации към руски инвеститори от 2022 г., но в края на миналата година плащанията бяха подновени по нов механизъм. Те ще се провеждат само за емисията Беларус 2023, адресирана до притежателите, закупили ценните книжа преди 6 септември 2022 г. Авторите на писмото до министъра на финансите Селиверстов отбелязват, че неизпълнението на тези облигации е резултат от неизпълнението на задълженията на Министерския съвет и Националната банка на Беларус за изплащане на еврооблигации и изплащането на лихвени купони по тях. Според тях новият механизъм за плащане, предложен от Минск, е "дискриминационен", защото нарушава интересите на притежателите, закупили ценни книжа след 6 септември 2022 г.

Приближават ли се САЩ към изпадане в дефолт

Приближават ли се САЩ към изпадане в дефолт

Според финансовото министерство таванът на американския дълг, фиксиран на около $31 трилиона, трябва да се повиши

В обръщение към ръководителя на Министерството на финансите на Беларус инициативната група призова Министерския съвет и Националната банка да изпълнят задълженията си "към всички руски инвеститори в пълен размер". Инвеститорите смятат, че това "ще даде възможност за по-нататъшно поддържане на интереса и доверието към външните публични заеми на Република Беларус". Ако погасяването на задълженията не настъпи, тогава инвеститорите ще имат право да подадат иск в Лондонския международен арбитражен съд или към арбитражен съд в Русия.

Между Русия и Беларус има споразумение за взаимно изпълнение на съдебните актове на руския арбитраж и беларуските търговски съдилища, отбелязва Forbes.ru. Адвокатите, интервюирани от РБС, посочиха производството в Лондонския международен арбитражен съд като по-предпочитан вариант.

Bloomberg: Русия изпада в дефолт за първи път от повече от век насам?

Bloomberg: Русия изпада в дефолт за първи път от повече от век насам?

Гратисният период за около 100 милиона долара пропуснати плащания изтeче