Финансовите санкции срещу Русия, включително изключването на някои руски банки от системата SWIFT, досега не са предизвикали сериозно напрежение на паричните пазари или недостиг на ликвидност в банковата система на еврозоната. Това става ясно от последния икономически бюлетин на Европейската централна банка, публикуван от Българската народна банка.

Андрей Гюров е първият ясен кандидат за управител на БНБ

Андрей Гюров е първият ясен кандидат за управител на БНБ

Кандидатурата му е издигната от "Продължаваме промяната"

Според анализаторите балансите на банките остават като цяло здрави благодарение на стабилните капиталови позиции и по-малкия брой необслужвани кредити.

"Сега банките са толкова рентабилни, колкото бяха и преди пандемията", пише в документа.

БНБ затяга жилищното кредитиране

БНБ затяга жилищното кредитиране

Българската народна банка има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция

Лихвените проценти по банкови кредити за фирми леко се повишиха, докато тези по ипотечни кредити за домакинства остават стабилни на исторически ниски нива. Кредитните потоци към фирми намаляха, след като през последното тримесечие на 2021 г. значително нараснаха. Кредитирането на домакинствата се запазва, особено за покупка на жилище.