Международната банка за икономическо сътрудничество (МБИС) дебютира на Българска фондова боса с емисия облигации в размер на 68 милиона лева. МБИС е финансова институция, която е фокусирана върху икономическия растеж и устойчивото развитие на 8-те страни членки на банката, насърчаване на търговската и икономическа интеграция и подпомагането на междурегионалните отношения.

БФБ и БНЕБ създадоха тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика

БФБ и БНЕБ създадоха тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика

Какви са целите му?

МБИС е финансова институция с 57-годишна история. Страните членки в нея са България, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Русия, Виетнам, и Монголия. След възобновяването на дейността й през 2018-а банката е най-динамично развиващата се институция от този тип. Активите на МБИС възлизат на 815 милиона евро и показват стабилен ръст през последните години.

"Това е първата голяма международна финансова институция, която емитира на регулиран пазар в България 68 милиона лева", коментира Васил Големански, който е зам.-председател на Съвета на директорите на БФБ.

Облигациите на МБИС са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени. Емисията се търгува на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации, под борсов код IBEC. Номиналната стойност на една облигация е 10 000 лева. Облигациите, които са с падеж през юни 2024-а година, са емитирани с годишна лихва от 1,15%, която ще се изплаща на шест месеца.

Освен заместник-председател на Съвета на директорите на БФБ Васил Големански, на борсовия дебют присъстваха заместник-министърът на финансите Моника Димитрова и председателт на Борда на МБИС Денис Иванов.

Какво да очакваме от БФБ през 2021 година?

Какво да очакваме от БФБ през 2021 година?

Според прогнозите на експертите