Само през месец април 2008г. Райфайзенбанк откри 9 нови офиса в цялата страна, като по този начин клоновата мрежа на банката достигна 166 точки на продажба, съобщиха от банката. 

Банката стъпва за първи път в Банско, Исперих, Левски и Пирдоп. В Плевен се открива пети офис, в Хасково трети, а в Стара Загора - четвърти, който освен традиционните банкови услуги предлага приоритетно обслужване на фирмите в корпоративния център и частно банкиране в специално обособени зони. 

В столицата Райфайзенбанк вече има 37 клона, след като врати отвориха офисите на бул. В. Левски и бул. Гоце Делчев.

"Експанзията на клоновата мрежа ни позволява да продължим да разширяваме динамично клиентската си база, като в същото време близостта до клиента ни дава възможност да предлагаме както широка гама от банкови продукти и услуги, така и лизинг, управление на активи, застрахователно посредничество, факторинг и частно банкиране", заявява Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.