Финансовото министерство на Русия даде зелена светлина Руският национален фонд за богатство да диверсифицира активите си и да инвестира в златото и други ценни метали, пише Питър Шиф. Причината е дедоларизацията на институцията, т.е. загърбването на щатската валута.

Освен това ходът цели създаване на по-стабилно инвестиционно портфолио, с което да се гарантира "сигурността" на институцията чрез активи, които носят по-висока доходност.

Фондът, който се управлява от руското финансово министерство, има за основна цел да поддържа националната пенсионна система, а средствата от него могат да се използват и за покриване на бюджетните дефицити на страната. Към ноември миналата година той е управлявал активи за 167 млрд. долара, които се равняват на 12% от брутния вътрешен продукт на държавата.

Суверенният фонд не е единствената организация в Русия, която се насочва към златото. През последните години местната централна банка добави значителни количества от благородния метал към резервите си, въпреки че спря покупките в навечерието на пандемията. Преди това обаче тя добавяше по средно 205 тона през всяка година от 2014 г. до 2020 г.

Така още през февруари 2018 г. Русия изпревари Китай и се превърна в петата страна с най-големи златни резерви в света, като същевременно се освобождаваше от държавни съкровищни бонове - само през април същата година страната продаде почти половината американски дълг, който притежаваше, в размер на 47,4 млрд. долара (от общо 96,1 млрд. долара).

Затова през януари тази година златните резерви на Русия надхвърлиха доларовите такива за пръв път в историята.